Masthead header

Besim F. Dellaloğlu ile “Estetik ve Politika: Modern Toplumun Kültürel Temelleri” programı başlıyor

Ders101’in düzenlediği Besim F. Dellaloğlu ile “Estetik ve Politika: Modern Toplumun Kültürel Temelleri” programı 7 Eylül’de başlıyor.

Eğitimin Konusu:

Eğitim 3 modül/ 12 hafta veya modül bazında/ 4 hafta katılım sağlayabileceğiniz şekilde hazırlanmıştır.

Eğitim dizisinde modern toplumun politik yapısının kültürel temelleri tartışılmaya çalışılacaktır. Eğitimin ana fikri Politik Cumhuriyet’in temelinde aslında Poetik Cumhuriyet’in bulunduğunu göstermektir. Bu sürecin özellikle Avrupa tecrübesinde nasıl meydana geldiği, sık sık Türkiye tecrübesiyle karşılaştırılarak ele alınacaktır. Bu çerçevede modern toplumlar (Avrupa) ile modernleşme toplumları (örneğin Türkiye) arasındaki benzerlikler ve farklılıklara dikkat çekilecektir. Asgari bir politik demokrasi için gerekli olan poetik (kültürel) altyapı koşulları incelenmeye çalışılacaktır.

Eğitim dizisinin teması Besim F. Dellaloğlu’nun “Poetik ve Politik: Bir Kültürel Çalışmalar Ansiklopedisi” başlıklı kitabına dayanmaktadır. Kitabın ansiklopedik yapısına riayet edilerek tarihsel bir takip yerine, kavramlar ve kurumlar üzerinden bir planlama yapılacaktır. Bu nedenle eğitimin daha faydalı olabilmesi açısında katılımcıların derslere paralel olarak kitabın ilgili bölümlerini okumaları önemlidir. Ayrıca kitabın kendi dipnotları ve kaynakçası eğitimi takip edecekler için öncelikli bir okuma listesi olarak değerlendirilebilir. Dersler boyunca konuyla ilgili olan temel metinlerin ayrıca altı çizilecektir.

Kitabın yayınlanmasından sonra Besim F. Delalloğlu’nun konuyla ilgili yaptığı okumalar, araştırmalar, tartışmalar da eğitim programına dâhil edilecektir.

Eğitimin İçeriği:

1. Modül: Kültür ve Medeniyet / 7 Eylül-28 Eylül
İlk modülde eğitimin ana eksenini oluşturan kültür ve medeniyet kavramları öncelikle ele alınacaktır. Ardından modernliğin ve medeniyetin çıkış noktası olarak kabul edilebilecek olan Rönesans üzerinde ayrıntılı bir biçimde durulacaktır. Rönesans ile birlikte matbaanın ve kitabın önemine dikkat çekilecektir. Toplumun kültürel inşasında klasiklerin ve kanonik bir yapını oluşması elzemdir. Ayrıca bunların oluşabilmesi için de medrese gibi, üniversite gibi kurumların gelişmesi de önemlidir. Bu kavram ve kurumlar ele alınacak ve aralarındaki ilişkiler tartışılacaktır.

1. Hafta: Kültür-Medeniyet
2. Hafta: Rönesans-Matbaa-Kitap
3. Hafta: Klasik-Kanon
4. Hafta: Medrese-Üniversite

2. Modül: Kültürel Kamusal Alanın Oluşması / 5 Ekim-29 Ekim 
İkinci modüle özellikle Avrupa tecrübesinde kültürel kamusal alanın oluşması üzerinde durularak başlanacaktır. Bu çerçevede Hümanizm bir akım, Edebiyat Cumhuriyeti bir ortam, Aydın ve Entelektüel ise birer kimlik ve tutum olarak ele alınacaktır. Ardından Reformasyon süreci ve bunu getirdiği toplumsal sekülerleşme ve politik laiklik ele alınacaktır. Gelişen kültürel kamusal alan içinde zanaat ile sanatın birbirlerinden ayrılması ayrıntılarıyla incelenecektir. Son derste ise Politik Cumhuriyet’in temel kriterlerinden olan Dil, Halk ve Ulus kavramları üzerinde durulacaktır.

5. Hafta: Hümanizm- Edebiyat Cumhuriyeti-Aydın-Entelektüel
6. Hafta: Reformasyon-Sekülerleşme-Laiklik
7. Hafta: Sanat-Zanaat
8. Hafta: Dil-Halk-Ulus

3. Modül : Kültürel Kamusal Alandan Politik Kamusal Alana Geçiş / 2 Kasım – 23 Kasım
Üçüncü modül kültürel kamusal alandan politik kamusal alana geçişin ele alınmasıyla başlayacaktır. Bu süreç içinde özellikle Romanın rolü üzerinde durulacak ve Ulusal Alegori kavramı özellikle incelenecektir. Daha sonra o ana kadar ele aldığımız konularla Türkiye’deki bazı tartışma temaları arasında ilişkiler konuşulacaktır. Doğu/Batı tartışması, “yerli ve milli” reaksiyonu bu temalardan bazıları olacaktır. Bu tartışmalar Kültürel İktidar temasıyla bağlantılandırılacaktır. Modül sonunda ise sorunların çözümüne yönelik olarak gerekli olan tutumlar, kurumlar ve disiplinler üzerinde durulacaktır.

9. Hafta: Kamusal Alan-Roman-Ulusal Alegori
10. Hafta: Doğu/Batı- Gelenek- Yerlilik
11. Hafta: Kültür Savaşları- Kültürel Hegemonya
12. Hafta: Uzun Devrim-Sosyoloji-Kültürel Çalışmalar

Tarih:  7,14,21,28 Eylül, 5,12,19,29 Ekim, 2,9,16,23 Kasım 2021
Süre: 12 Hafta / Haftada bir gün / Salı günleri / Saat: 19:00-21:00
Ücret: 12 haftalık tüm program: 600TL / 4 haftalık tek modül giriş: 200 TL (KDV dahil değildir)
Mekan: Zoom üzerinden online

Kayıt için>>>

edebiyathaber.net (12 Ağustos 2021)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r