Bağımsız Kitapçılar Derneği kuruldu

Mayıs 12, 2022

Bağımsız Kitapçılar Derneği kuruldu

Antik Sahaf Kitabevi sahibi İsmail Kün, Mavi Fil Çocuk Kitabevi sahibi Nişan Mesut Oyardı, Sokak Kitabevi sahibi Yeliz Altunel, Mersin Kitabevi sahibi Coşar Demirbilek, Fısıltı Kitabevi sahibi Aksami Eker, Ruhi Bey Sahaf sahibi Onur Onan ve Martı Kitabevi sahibi Esat Acı’nın bir araya gelmesiyle Bağımsız Kitapçılar Derneği kuruldu. 

İsmail Kün derneğin açılışını şu sözlerle duyurdu:

“Hayatımızın her alanında yaşanan ekonomik ve kültürel daralma, biz bağımsız kitapçıların varlığını sürdürmesinde büyük bir tehdit oluşturuyor. Bağımsız Kitapçıların yaşaması için üç aydır çalışmalarını sürdürdüğümüz derneğimizin kuruluşu Mersin Valiliğinin onayından geçerek tamamlanmış oldu.

Bağımsız Kitapçılar Derneği adıyla onay alan derneğimizin, içinden geçmekte olduğumuz bu günlerde yaşadığımız bütün sorunlara tek başına çare olamayacağının bilincindeyiz. Ancak bu zor günlerde de hiçbir şey yapmadan duramazdık. Biz kurucu üyeler olarak, meslektaşlarımıza ve okuma kültürünün her alanında bulunan dostlarımıza ve okurlara sesleniyoruz. Gelin derneğimize üye olun, yan yana olalım. Karanlığa teslim olmayalım. Kentlerin kültürel kılcal damarlarını tıkayan her şeye ve herkese karşı duruşumuzu güçlü kılalım. Kültürel adacıklarımıza sahip çıkalım.”

Dernek, Bağımsız Kitapçılar Günü, ortak satış sitesi, kitapçı haritalama gibi girişimler başta olmak üzere okuma kültürünün zenginleştirilmesi yönünde çalışmaları yakın hedefleri olarak açıkladı. 

Bağımsız kitapçılar yakın zamanda önemli bir açıklamaya da imza atmıştı:

BAĞIMSIZ KİTAPÇINIZDAN VE KIRTASİYECİNİZDEN MESAJINIZ VAR

Şehir kültürünün vazgeçilmezi olan, kültürel iklimin oluşmasında önemli rol oynayan, okura kitap sevgisini kazandırmada başat rol sahibi biz kitabevleri uzun süredir zorlu bir mücadelenin içindeyiz. Her gün kepenk indiren, faaliyetlerini durduran, en iyi ihtimalle küçülmek durumunda kalan biz kitabevi emekçileri, sesimizi karar vericilere, paydaşlara ve okurlara duyurmak için bir bildiri hazırladık. Dayanışmamızı göstermek ve sesimizi duyulur kılmak için bir ilk adım olan bu bildiriyi kamunun ilgisine ve dikkatine sunuyoruz.

Biz Kitapçılar,

·       Kitabevlerimizde yalnızca kitabı değil, kitap görgüsünü, sevgisini, alışkanlığını da okurla paylaşıyoruz, okur kitabevinde yalnızca kitabı almıyor aynı zamanda önerilerimize, yönlendirmelerimize, gönüllü danışmanlığımıza ulaşıyor. Bu yönüyle kitapçının okuma kültürüne olan katkısının altını çiziyor ve indirim konusuna sıkıştırılmış bir kitapçılık anlayışını reddediyoruz.

·       Kitabevlerinin yapacağı kültürel etkinliklere kurumların destek vermesini, kitabevlerinin bulundukları bölgelerde birer kültür adacığı olduklarının kabul edilmesini istiyoruz. Bu yönüyle bağımsız kitabevlerinin önemi ve kültürel çeşitlilikte rolü üzerine tüm paydaşları düşünmeye davet ediyoruz.

·       Kitabevlerinin satışlarına olumsuz etki yapan internet web sitelerinde yapılan yıkıcı indirimlerin yarattığı ticaret savaşlarına bir düzen getirecek düzenlemeleri acilen talep ediyoruz. 

·       Kitap satışlarında birçok ülkede uygulanan ve uluslararası büyük tekellerin yazılı kültürlere olan tehdidini ortadan kaldıran sabit fiyat uygulamasına geçişin sağlanmasını talep ediyoruz.

·       Kitap fuarlarında etkin olarak yer almayı, şehrin kültürünü, okurunu en iyi bilen kitapçılar olarak yayınevlerinin kitaplarının satışını bizler aracılığıyla yapmasını talep ediyoruz.

·       Fuar yapılan bölgelerde bölgenin kitabevlerine ücretsiz yer verilmesini talep ediyoruz.

·       Korsan kitap, üreticiyi yok ettiği gibi kitapçıları da yok etmektedir. Korsan kitap satılan fiziki ve dijital tüm alanlarla etkin mücadele edilmesini talep ediyoruz. 

·       Kurumların bölgenin kültürel yapısına katkı sunmalarını önemsiyoruz, belediyelerin, kurumların kitap ihtiyaçlarını yerel kitabevlerinden tedarik etmelerini talep ediyoruz.

·       Kitabevlerinin lojistik operasyonlarında, kargo işlemlerinde belirli indirim ve kolaylıklar yapılmasını talep ediyoruz. Bu noktada kargo firmalarıyla ortak projeler üretmek için çağrıda bulunuyoruz.

·       Dünya örneklerinde olduğu gibi devletin kültür politikası çerçevesinde kitabevlerine kira yardımı yapmasını, sigorta ve vergi ödemelerinde teşvik uygulamasını, temel giderlerde kolaylaştırıcı bir yaklaşımla kitabevlerinin yanında olduğunu göstermesini talep ediyoruz.

·       Yeni kitapçıların yetişmesi için yayıncı birliklerinin ve kurumların eğitimlere öncü olmasını, bizleri de içine katan planlamalarla kitapçılığın bir meslek olarak gençlerin gündemine girmesini istiyoruz.

·       2019 yılında Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Projesi OKUYAY kapsamında kaleme alınan Bağımsız Kitabevleri Raporu’nu önemsiyoruz, bağımsız kitabevlerini odağına alan çalışmaların, anketlerin ve raporların düzenli bir şekilde belirli periyotlarda yapılmasını, verilerin sağlıklı bir şekilde tutulmasını talep ediyoruz.

·       Kitapçılar arası dayanışma ve etik kuralların uygulanması konusunda birlikteliğimizi güçlendirmeyi kendi ödevlerimiz arasında görüyoruz.

Biz Kırtasiyeciler,

•          Marketlerde kırtasiye ürünlerinin satışına düzenleme getirilmesini ve ilgili düzenlemelerin kitapçılar için en önemli sezona yetiştirilmesini talep ediyoruz.

•          Belli firmalara ihale edilen okul kitaplarının dağıtımı işinin okullar civarındaki kırtasiyeciler/kitapçılar aracılığıyla yapılmasını talep ediyoruz.

•           Belediyelerin kitap ve kırtasiye alımları yapıp öğrencilere dağıtması yerine öğrenciye hediye çeki vererek bölgesindeki kırtasiyeciye giderek çek karşılığında almasının sağlanmasını, bu yaklaşımla projeler üretilmesini talep ediyoruz.

•          Hazırlık kitaplarında müfredatın sık sık değiştirilmemesini istiyoruz.

•          Kitap ve kırtasiye ürünlerinin eğitim ve kültür yaşamında önemine binaen vergi ve kargo indirimleri sağlanmasını istiyoruz.

•          E-ticaret satışları ile ilgili düzenleme talep ediyoruz. 

İletişim

Twitter: @bagimsizkitapci

Instagram: @bagimsizkitapci

E-posta: [email protected]

edebiyathaber.net (12 Mayıs 2022)

Yorum yapın