Aydın, muhalif, devrimci: Vâ-Nû

Ekim 1, 2021

Aydın, muhalif, devrimci: Vâ-Nû

Vâlâ Nureddin’in gazete yazılarından oluşan iki seçki –Asri Rüyalar, Fetiş Rejimler ve Fikir ve Sanat Âlemimize Bu Hürriyet Kâfi Değildir– Can Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Cumhuriyet tarihimizin en önemli fikir insanlarından Vâlâ Nureddin’in gazete yazılarından yapılan bu iki seçki, kritik bir dönemi açık fikirli bir zihnin yardımıyla görmenizi sağlayacak.
 
Vâlâ Nureddin “Vâ-Nû”, günümüzde sadece Nâzım Hikmet’in yakın dostu ve biyograficisi olarak hatırlanıyor. Oysa çok uzun yıllar “Türkiye’nin bir numaralı fıkracısı” kabul edilmiş, hem inanılmaz genişlikteki ilgi alanıyla hem de kıvrak Türkçesiyle özellikle kendinden genç birkaç kuşak aydının büyük bir zevkle takip ettiği iyi bir yazardı. Fıkracılık mesaisini, 1920’lerin ikinci yarısından 1960’ların ortalarına kadar kesintisiz olarak, belli bir dünya görüşü etrafında sürdürmüş istisnai bir kalem adamıydı. Hep şu kaygıyı gözetmişti: Yeni kurulan Cumhuriyet’in yurttaşlarını modern, seküler bir kamusal ahlak ve bu ahlakı kurumsallaştıracak bir örgütlülük geliştirmeye teşvik etmek; toplumsal kültürümüzün bu ahlakın geliştirilmesine engel olan yanlarını tatlı bir dille ama kıyasıya eleştirmek.
 
Çok farklı türlerde “iki kamyon” dolusu metin üreten Vâ-Nû en çok fıkra yazarlığını önemsiyordu; çünkü ileriki yılların araştırmacılarının onun tanıklık ettiği olağanüstü dönemi anlamak istediklerinde mutlaka fıkra yazarlarına başvuracağını düşünüyordu. Biz de onu günümüz okurlarına tanıtmak için on binlerce yazısı arasından üç yüz kadar fıkrasını iki cilt halinde sunuyoruz. Fikir ve Sanat Âlemimize Bu Hürriyet Kâfi Değildir cildi edebiyat, dil, din ve ahlak, fikir ve sanatla ilgili yazılarından, Asri Rüyalar, Fetiş Rejimler cildi ise gündelik hayatı ve toplumsal kültürümüzü eleştiren yazılarıyla çalışma hayatı ve siyasetle ilgili yazılarından bir seçki niteliğinde.

Haldun Taner, Vâ-Nû’yu şöyle anlatır: “Onun sütunu bize hocalarımızın açamadığı ne pencereler açtı. Köklü bir İstanbul terbiye ve görgüsünden gelen çelebiliği, Galatasaraylılığın verdiği ince bir esprisi, çok sevdiği Viyana’nın hayat üslubundan edindiği zarif bir Avrupalı gustosu ve nihayet Moskova günlerinin anısı bir diyalektikten örülme, kendine özgü, çok ilginç bir kültürü vardı.”
 
Bu yazılar, eminiz, günümüz okurları için de yeni pencereler açacak!
 
#izler #cumhuriyetdönemi #gazeteyazıları #siyaset #ideolojiler #gündelikhayat
 
Asri Rüyalar, Fetiş Rejimler
Yazar: Vâlâ Nureddin 
Dizi: Miras
Tür: Deneme
Sayfa sayısı: 424
Fiyat: 39,50 TL
 
Fikir ve Sanat Âlemimize Bu Hürriyet Kâfi Değildir
Yazar: Vâlâ Nureddin
Dizi: Miras
Tür: Deneme
Sayfa sayısı: 432
Fiyat: 39,50 TL
 
İzler serisinin diğer kitapları: A. Adnan Adıvar: Dünyayı Düzeltmek, Ahmet Ağaoğlu: Ben Neyim?, Sermet Muhtar Alus: İstanbul’un Geçmiş Günlerinde Yeme İçme
 
VÂLÂ NUREDDİN VÂ-NÛ, 1901’de doğdu. Çocukluğu Beyrut ve Selanik’te geçti. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra kısa bir süre Vi­yana’da öğrenim gördü. Lisede birlikte okuduğu Nâzım Hikmet’le birlikte Milli Mücadele’ye ka­tılmak için 1921’de Ankara’ya geçti. Daha sonra Bolu’ya öğretmen olarak gönderildiler. Yine Nâzım Hikmet’le birlikte Moskova’ya gitti ve orada yükseköğrenim gördü. 1925’te Türki­ye’ye döndükten sonra gazetelere yazmaya ve çeviriler yapmaya başladı. Uzun yıllar içinde on binlerce yazı yazdı, yüzlerce metni Türkçeye çevirdi. 1936’da ailesiyle Ünye’ye yerleşti ve bir sene burada yaşadı. 1942’de yazdığı bir yazı nedeniyle er rütbesiyle Konya’ya sürgün edildi. 1945’te uzun zamandır haberleşmediği Nâzım Hikmet’i Bursa Ceza­evi’nde ziyaret etti. Akşam, Haber, Cumhuriyet, Tercüman, Havadis, Zafer, Meydan, Yedigün, Yön gibi gazete ve dergilerde uzun yıllar yazan Vâ-Nû 1965’te sağlık sorunları nedeniyle yazmayı bıraktı, 1967’de İstanbul’da öldü.

edebiyathaber.net (1 Ekim 2021)

Yorum yapın