Araba Sevdası Can Yayınları’nda

Temmuz 18, 2019

Araba Sevdası Can Yayınları’nda

Araba Sevdası; orijinal metni ve günümüz Türkçesiyle iki kitap halinde Can Yayınları’nda. Dipnotlarla birlikte dönemin resimleri, fotoğraflarıyla zenginleştirilen yapıt, Tanpınar’ın deyişiyle “modanın ve muayyen iktisadi şartlar etrafında hemen bir lahzada teşekkül etmiş köksüz bir kalabalığın romanı.”  

Tanzimat edebiyatının birinci döneminde temelleri atılan modern edebiyatımızın marka isimlerinden Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası isimli romanı Can Yayınları’nca yeniden basılıyor. 1896’da Servet-i Fünûn’da tefrika edilen ve dilimizde roman türünün ilk başarılı örneklerinden kabul edilen eser; edebiyatımızda sıklıkla işlenecek mirasyedi karakterinin öncülerinden Bihruz Bey’in hayatı eşliğinde okuyucuya dönemin Batılılaşma macerasını derinliğine düşünme imkânı veriyor.

edebiyathaber.net (18 Temmuz 2019)

Yorum yapın