AKP iktidarının politik ve ideolojik mekanizması masaya yatırılıyor

Nisan 10, 2023

AKP iktidarının politik ve ideolojik mekanizması masaya yatırılıyor

Fethi Açıkel’in “Kutsal Mazlumluk’tan “Makyavelist Despotizm”e AKP Otoriterliğinin Psikopatolojisi adlı kitabı İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtımı bülteninden:

“Kutsal Mazlumluk”tan “Makyavelist Despotizm”e kitabında Fethi Açıkel, AKP iktidarının politik ve ideolojik mekanizmasını söküyor. AKP neden “makul bir muhafazakâr demokrasi geleneği” yaratamadı? Devletin kurumsallık krizi, demokrasi krizi, dış açık ve dış borç krizi, diplomasi krizi ve değerler krizinden oluşan ağır beşli kriz, nasıl meydana geldi? Merkez-çevre paradigmasındaki problem ne? “Yukarıdan modernleşme” siyasetlerini eleştirmekte kullanılan “sosyal mühendislik” kavramını hatırlatan “muhafazakâr mühendislik” nedir? İslâmcılığın liberalizmle, popülizmle, ulusalcılıkla eklemlenmeleri nasıl sonuçlar verdi?

“Devletin kamusallığını, aklını ve evrenselliğini yitirdiği, bir liderin şahsi ve zümrevi bedeninin bir uzantısı haline dönüştüğü bu yapıda, postmodern sultanlık kavramı ile, bir yandan ‘modern öncesi dönemin paternalist devlet geleneklerini’ terk eden, diğer yandan da postmodern otoriter popülist siyasetin karizmatik liderlik modelini birleştiren bir sentezi kastediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ‘Lider-Parti-Devlet’ üçlemesini tamamlayan ve ‘devletin şahsileşmesi’ ile ‘şahsın devletleşmesi’ süreçlerini örtüştüren bir despotik sentezi kastediyoruz.”

“Kutsal Mazlumluk”tan “Makyavelist Despotizm”e kitabında Fethi Açıkel, AKP iktidarının politik ve ideolojik mekanizmasını söküyor. AKP neden “makul bir muhafazakâr demokrasi geleneği” yaratamadı? Devletin kurumsallık krizi, demokrasi krizi, dış açık ve dış borç krizi,diplomasi krizi ve değerler krizinden oluşan ağır beşli kriz, nasıl meydana geldi? Merkez-çevre paradigmasındaki problem ne? “Yukarıdan modernleşme” siyasetlerini eleştirmektekullanılan “sosyal mühendislik” kavramını hatırlatan “muhafazakâr mühendislik” nedir?İslâmcılığın liberalizmle, popülizmle, ulusalcılıkla eklemlenmeleri nasıl sonuçlar verdi?

“Otoriterliğin psikopatolojisi” bütün yazılarda uç veriyor: Mazlumluk psikolojisi, eziklik söylemleri, iktidar fetişizmi, intikamcı tazmin eğilimleri ve melankolik öfke…

Sosyal teorinin farklı dallarının birikiminden yararlanan yazılar, geniş bir analitik kavram seti sunuyor. Siyasal kabilecilik ve muhafazakârlığı anti-demokratik bir aşırılık siyasetine dönüştüren post-muhafazakârlık, kitapta verimli bir şekilde işlenen bu kavramlar arasındadır.

Kitaptan bir bölüm okumak için >>>

Fethi Açıkel kimdir?

1970 Antakya doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans, ODTÜ sosyoloji bölümünde yüksek lisans derecesini almıştır. İngiltere’de Essex Üniversitesi’nde doktorasını tamamladıktan sonra, London School of Economics’te Avrupa Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuştur. Ankara Üniversitesi’nde Mülkiye’de uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2018’de CHP Bilim Platformu Başkanlığı görevine gelmiş ve 27. Dönem’de CHP İstanbul milletvekilliğine seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

edebiyathaber.net (10 Nisan 2023)

Yorum yapın