Akademisyenler “Türkiye’nin Soğuk Savaş Düzeni”ni anlatıyor

Kasım 26, 2020

Akademisyenler “Türkiye’nin Soğuk Savaş Düzeni”ni anlatıyor

Behlül Özkan ve Tolga Gürakar’ın derlediği “Türkiye’nin Soğuk Savaş Düzeni” Tekin Yayınevi etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Behlül Özkan ve Tolga Gürakar’ın derlemesini yaptığı kitap, on akademisyenin Türkiye’nin Soğuk Savaş Düzeni’ni anlattığı makalelerden oluştu. Yazılarıyla kitaba katkı veren hocalar ve yazıları şöyledir:

Giriş: Soğuk Savaş Türkiye’sinin Tarihsel Arkeolojisi (Behlül Özkan – Tolga Gürakar)

Merkez-Çevre Paradigması Türkiye’nin Siyasasını Açıklamanın Anahtarı Olabilir mi? (Tolga Gürakar)

Tek Parti CHP’nin İdeolojisi (Burak Cop)

Soğuk Savaş ve Türkiye’de Siyasal İslam’ın Yükselişi: 1945-1970 (Mehmet Ali Tuğtan)

Soğuk Savaşta Türkiye Müesses Nizamı ile Siyasal İslam’ın Kutsal İttifakı (Behlül Özkan)

12 Mart: Karargâhtaki İslam İktidarı (Okan İrtem)

Bir Soğuk Savaş İdeolojisi: Ülkücülük (Fatih Yaşlı)

Üretim, Dünya Düzeni ve Türkiye (İnan Rüma)

Sermayenin Altın Programı: Tepeden İslamcılaştırma (Deniz Hakyemez)

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye-ABD İlişkileri (Barış Doster)

Hayal ile Gerçeklik Arasında İslamcı İktidar: Hamidizm Üzerine (Barış Zeren)

Sonuç Yerine: Soğuk Savaş Türkiye’sinin Karanlık Dehlizlerinden Soma Madenlerine (Behlül Özkan – Tolga Gürakar)

Türkiye’de İslamizasyon sıklıkla iddia edildiği gibi, “aşağıdan yukarıya” uzanan kitlesel taleplerle gerçekleşmedi. Tam da bunun aksine ordu, sermaye ve ABD’nin başını çektiği ittifaklar eliyle “yukarıdan aşağıya” örgütlenerek, kitlelere solun panzehri olarak zerk edildi. Bu çalışma 90 yıllık Cumhuriyet dönemini kesintisiz Kemalist-İslamcı karşıtlığı üzerinden okuyan ve İslamcılığı merkeze karşı çevreyi, devlete karşı sivil toplumu temsil eden bir siyasi aktör olarak nitelendiren paradigmaya karşı çıkmaktadır. Türkiye’de İslamcılık, Soğuk Savaş sürecinde merkez tarafından ezilen, mağdur edilen ve baskı gören çevrenin temsilcisi bir siyasal akım değil, 1960’lardan itibaren sınıf siyaseti üzerinden yükselen işçi ve öğrenci hareketlerine karşı merkezin, büyük sermayenin ve ordunun arka çıktığı bir dinamiktir.

edebiyathaber.net (26 Kasım 2020)

Yorum yapın