Ahmet Mithat’tan “İstanbul Çevresinde Bir Av Gezintisi”

Mart 7, 2016

Ahmet Mithat’tan “İstanbul Çevresinde Bir Av Gezintisi”

AHMET MITHAT ISTANBUL CEVRESINDE BİR AV GEZINTISI KAPAK (3) (1)Ahmet Mithat’ın “İstanbul Çevresinde Bir Av Gezintisi” adlı kitabı Tekin Yayınevi tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Ahmet Mithat Efendi, dostları İzzet Paşa, Müfit Paşa, Nahit ve Eşref beylerle birlikte, Beykoz’dan başlayarak İzmit Körfezi’ne kadar uzanan bir deniz seyahati için Keyfim adlı kotrayla yola çıkarlar. Tavşancıl taraflarında karaya çıkarak keklik ve bıldırcın avlayacak, bu seyahat için bazı külfetleri göze alacaklardır.

Dört gün süren bu yolculuk, bütün ayrıntılarıyla ve eğlenceli bir dille anlatılırken, tarihi bilgilerle, efsanelerle süslenerek ilgi çekici bir üslupla aktarılmıştır.

edebiyathaber.net (7 Mart 2016)

Yorum yapın