Masthead header

Ahmet Cemal Kültür Atölyesi (ACKA) yeni dönem için başvuruları bekliyor

ACKA_LogoÇevirmen ve yazar Ahmet Cemal ve öğrencileri tarafından 2014 yazında kurulup 2014-2015 sezonundaki çalışmalarını başarıyla tamamlayan Ahmet Cemal Kültür Atölyesi (ACKA), yeni dönem için başvuruları bekliyor.

Kâr amacı gütmeksizin tiyatro, edebiyat ve görsel kültür alanına ilgi duyan ve bu alanlarda derinleşip düşünmek, öğrenmek ve üretimde bulunmak isteyen kişiler için “akademi” kalitesinde bir program sunan ACKA, birkaç haftalık veya aylık “hap bilgilerden oluşan” derlemelerin ötesinde bir eğitim vaadediyor. Ülkemizdeki yerleşik anlamıyla “atölye”, “kurs” veya “seminer” kavramlarının dışına taşan ACKA’daki eğitim, öncelikle her kültür sanat insanının sahip olması gereken bilgi birikimi ve kültür altyapısını kurmaya yönelik planlanıyor.

Programda, birçok farklı alandan eğitmenin verdiği Sanat Tarihi, Dünya Edebiyatı-Yazı ve Yorum, Anlatıbilim, Antik Yunan’dan Günümüze Tiyatro, Mitoloji-İdeoloji ve Edebiyat, İletişim ve Sanat, Sanat Teorisine Bakış, Marksizm ve Aydınlanma, Bilim Kültürü, Fransız Edebiyatı’na Giriş, Başlangıcından Günümüze Eleştirel Düşüncenin Gelişimi, Sanatın ve Edebiyatın Toplumsal/Politik Tarihi, İnsanoğlunun Kimlik Arayışının Serüveni Olarak Tiyatronun Tarihi ile Psikanalitik Edebiyat Okumaları gibi derslerin yanı sıra sinema, iletişim metinleri, felsefe ve sosyoloji gibi alanlara yönelik atölye çalışmaları bulunuyor.

Derslerin içerikleri, bugünün sanatı ile düşünce hayatına temel oluşturan tüm tarihsel ve sanatsal dönemler ele alınarak oluşturuluyor. Atölyedeki bireylerin, atölyeyi tamamladıkları gün, bugünün kültür ve sanatına yönelik temel bilgi ve yaklaşımlara sahip olabileceği bir program uygulanıyor. İki yıllık bir program olarak tasarlanan ACKA’daki eğitimin ilk yılında ağırlıklı olarak teorik çalışmalar yapılıyor. İkinci yıl ise teorik çalışmaların yoğunluğu azalıp, teorik ve pratik çalışmalar üretime yönelik anlayışla birlikte yürütülüyor.

ACKA’daki derslerin hemen hepsi bölüm ayrımı gözetmeksizin herkesin faydalanabileceği içeriklerle işleniyor. Örneğin ileride tiyatro oyuncusu,  tiyatro yönetmeni, dramaturg, sahne tasarımcısı, oyun yazarı vb. olmak isteyen biri ACKA’ya katıldığı takdirde, bu atölyede geçireceği iki yıl boyunca bu alanlardan sadece birisinde yetişmesini sağlayacak –örneğin oyunculuk eğitimi gibi– özel bir eğitim almıyor.

Aynı durum edebiyat ve görsel kültür alanları için de geçerli. Örneğin edebiyat bölümündeki bir öğrenci her şeyden önce edebiyat insanı kimliği edinmesine önayak olacak programlarla karşılaşıyor; bu programların süzgecinden geçen öğrenci, edindiği “Edebiyat İnsanı” kimliğinin düşünsel çatısı altında örneğin yazarlığını, hikayelendirme ve kurgu becerisini, eleştirmenlik melekelerini veya belki oyun yazarlığını edebiyatın bütününden hiçbir zaman kopmaksızın, üstelik de aynı zamanda eleştirel düşünce eğitiminden de geçmiş olacağı için, attığı her adımda sorgulayıcı tutum alarak geliştirebiliyor.

ACKA’daki çalışmaların geneli (saat 16.00 ve 17.00’de başlayanlar da olmakla beraber) saat 18.15’de başlıyor. Bir günde en çok 2 çalışma yapılıyor ve çalışmalar en geç 22.30’da bitiyor. Çalışmalar hafta içi yürütülüyor ve haftanın 5 gününe yayılabiliyor.

ACKA öğrencileri, Eylül’ün başından Ekim ortasına kadar (haftada 2 gün olmak kaydıyla) Ahmet Cemal’in hazırlık atölyesine katılıyorlar. Atölyeye yeni katılan öğrenciler bu süreçte, 2 yıl boyunca yapılacak çalışmalara fikren ve yöntem açısından hazırlık yapıyorlar. Ekim ortasından itibaren ise yoğun dönem başlıyor.

Bilgi ve iletişim

Telefon: 0532 586 41 67

E-posta: ackailetisim@gmail.com

Web: www.ahmetcemalkulturatolyesi.com

edebiyathaber.net (10 Temmuz 2015)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r