J. Paul Sartre’ın yazar, yazın, yazmak üzerine düşünceleri | İhsan Kurt

Jean-Paul Sartre’ın (21 Haziran 1905 – 15 Nisan 1980) ölümünün üzerinden 44 yıl geçmiş olmasına rağmen, 119. doğum yıldönümünde dahi hâlâ ilgiyle okunan bir yazar olmaya devam ediyor. 1964 yılında, Nobel Komitesinin 50’li ve 60’lı yıllarda Soğuk Savaş döneminde ABD’den yana taraf tuttuğunu düşündüğü için Nobel Edebiyat Ödülü’nü reddetmiş olan Sartre, güçlü bir duruş sergileyen … Read more

Gitmediğiniz yerlerde adınız varsa | İhsan Kurt

Gitmediğin yer senin değildir, diyen Halil Rıfat Paşa’ya karşın “orda bir köy var uzakta gitmesem de gelmesem de o köy bizim köyümüzdür” diyen şair Ahmet Kutsi Tecer’in şiirinin bana daha sıcak gelmesi bu günlerde aldığım bir mesajla sanki yenilenmiş gibi oldu. Belki şair sözü olmasından belki de hayallerimi bir araya toplayıp yüreğimin bir yerlerine dokunuşundan … Read more

Edebiyat olay mıdır? | İhsan Kurt

“Yazmak, paylaşılabilir bir anlam meydana getirme işine girmektir. En özel deneyimlerde bile dolaylı bir genellik boyutu vardır ki bu da edebiyatı mümkün kılan şeyin bir bölümüdür.” Terry Eagleton Özgün adı “The Event of Literature” olan Terry Eagleton’ın kitabı Başak Yüce tarafından Türkçeye “Edebiyat Olayı” adı ile çevrilmiştir. Çeviride “literatüre” sözcüğünün “edebiyat” olarak ifade edilmesi edebiyat … Read more

Gözlerinin içine yağmur yağan şair | İhsan Kurt

Zamanın kendisinden uzaklaştığını da söyleyen şair “Çalabilir misin eski şarkıları hala” derken gençliğimi duygularla dolduran eski şarkıları plaklardan ve radyolardan dinlediğim zamanlara götürüyor. Hemen Cahit Sıtkı uzaklaşan zamanlardan “ah o kadrini bilmediğim günler” diye hayıflanırken içimden bir karşı çıkış, kendime de Cahit’e de isyanım dikleniyor. Zaman benim gençliğimin kadrini bildi mi, zaman her türlü cefası … Read more

Yazarlık deneyimlerini aktaranlar │İhsan Kurt

Benzer konudaki kitapları aynı zaman diliminde okumaktan, o kitaplar üzerine düşünmekten büyük keyif alırım. Bu sayede sadece bilmediğim şeyleri öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda bildiklerimi de sorgulama fırsatı bulurum. Bu kitaplar, beni geniş ufuklara taşırken yeni keşifler yapmama da olanak tanır. Bazen bilgiler, duygular arasındaki ilişkileri zengin bir şekilde çağrıştırır, benzerliklerin karşılaştırmalarından da yeni düşünceler çağrışım … Read more

İhsan Kurt’tan yeni kitap: “Yazma Tutkusu”

İhsan Kurt’un Yazma Tutkusu adlı kitabı Cinius Yayınları tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden: İhsan Kurt, bu kitabında yarım asırlık edebiyat yolculuğunu, yazma tutkusunu ve edebiyatın çeşitli yönleri üzerine derinlemesine düşüncelerini paylaşıyor. Bu eser, bir yazarın, bir düşünürün, bir eğitimcinin ve bir insanın edebiyat atlası niteliğinde. Yazar, yazmanın bir sanat olduğu kadar bir var oluş biçimi olduğunu, … Read more

Anılardaki Ömer Seyfettin │İhsan Kurt

Anılar, insan hayatında derin izler bırakır. Bu izler, bazen bir yerlere tutunmanın, bazen de dersler çıkarmanın yolu olabilir. Anılar genellikle unutulmayan, acı tatlı hatırlanan olayları içerir. Çünkü gerçek yaşanmış olaylara, tanıklıklara ve deneyimlere dayanır. Kısacası, psikolog Alfred Adler’in de belirttiği gibi, “gereksiz ya da anlamsız bir anı yoktur. Ancak bir anıyı değerlendirmek, onun hizmet ettiği … Read more

İhsan Kurt’tan Balkanlar seyahatnâmesi: “Balkanlardan Esen Yeller”

İhsan Kurt’un Balkanlardan Esen Yeller adlı kitabı Cinius Yayınları tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden: Balkanlardan Esen Yeller, İhsan Kurt’un Balkanlar üzerine yazdığı bir gezi ve inceleme kitabıdır. Kitap, yazarın sekiz Balkan ülkesindeki otuzdan fazla yerleşim yerini ziyaret ederek yaşadığı deneyimleri, gözlemleri ve duygusal yolculuğunu anlatıyor. Yazar, gezdiği yerlerin tarihini, kültürünü ve bu coğrafyanın kendisinde uyandırdığı duyguları … Read more

İhsan Kurt’tan “Kitaplarla Düşünmek”

İhsan Kurt’un, Kitaplarla Düşünmek adlı kitabı Cinius Doğrudan Yayıncılık tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden: Bir kitabın kapağının ilk defa açılması, sayfaların merakla çevrilmesi bazen bilinmezliklere, bazen yeni heyecanlara, hayâl bile etmediğimiz dünyalara, yeni keşfettiğimiz duygu ve duyarlıklara olan yolculukların başlangıcıdır. Düşünce yolculuğu, fikir yolculuğu, hayâl yolculuğu kitapların kanatları olan yapraklarında yazılanlarla insanlara ufuklar açar. Bu kitapta … Read more

Bir söyleşinin ardından │İhsan Kurt

100. Yılda Edebiyatımıza Bakış söyleşi dizilerinin ikincisi olan “Düşünsel Arka Plan ve Çeviri Atılımı” başlığıyla 17 Şubat Cumartesi saat 16.00’da Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek söyleşiye katılmak için zorlu bir İstanbul trafiği ile mücadele ettikten sonra adı geçen yere ulaştım. Bu defa da park sorunu yüzünden programa üç ya da beş dakika geç katıldım. … Read more

Jacques Derrida’nın “Edebiyat” Kavramı │İhsan Kurt

Filozof J. Derrida’nın bütün eserlerinde edebiyat kavramı yer etmiştir. Hatta Derrida’nın yazılarının hiçbirinin edebiyat sorununa bütünüyle ilgisiz olduğu söylenemez ifadesi de çok doğrudur. Ancak onun Edebiyat Edimleri(*) kitabında, özellikle de Derek Attridge ile yaptığı Edebiyatın Sorgulanması bölümünde edebiyat kavram olarak alışılagelen açıklamalar ve yorumların dışında çözümlenmiş, çok geniş anlamlar yüklenmiştir. Derrida edebiyatın zenginliğini ve karmaşıklığını … Read more

Edebiyat “haber” olursa | İhsan Kurt

Çağımızda insanların çoğu değişik araçlarla verilen haberlerin etkisi altında. Haberlerin veriliş biçimi ve nelerin haber yapıldığı da tartışılır elbette. Ancak Fransız Filozof J. Derrida’nın edebiyatı “edim” olarak tanımlaması, edebiyatın hem bir eylem hem de etki olduğunu vurgulaması dikkate alındığında; haberin “eylem”, okunması, yayılması, haber yapılması da edebiyatın “etki” tarafı olduğu düşünüldüğünde “edebiyatın haber yapılıp yapılmaması” … Read more