Masthead header

21. yüzyıl kent kuramına dair Türkiye’den bir yanıt: Tamamlanmamış Kentsel Devrim

Eda Acara ve Mehmet Penpecioğlu’nun derlediği “Tamamlanmamış Kentsel Devrim” Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, “Tamamlanmamış Kentsel Devrim” isimli kitabı okuyucu ile buluşturdu. Eda Acara ve Mehmet Penpecioğlu tarafından derlenen kitap,  kent kuramına dair yeni bir arayışın Türkiye’den ilk adımlarını atmak üzere kentsel siyaset, kentsel sosyoloji ve kentsel coğrafya alanlarındaki yeni kuramsal tartışmaları saha araştırmalarından edinilen özgün verilerle okura sunuyor.

Türkiye kentlerinin gündelik sorunları çözümlenebiliyor mu? Güvencesiz ve sömürüye dayalı kentsel emek rejimleri; kentlerde meydana gelen çevre felaketleri; kent ve kır üzerinde büyük tahribatlar yaratan büyük ölçekli projeler, istisnai yasal düzenlemeler ve ayrıcalıklı imar hakları; kentlerin sınırsızca büyümesi ve dönüşmesiyle ağır hasar alan yaşam-mekân kalitesi gibi meseleler ne kadar çözümlenebiliyor? Bu meselelere karşı gelişen tepkiler ve hareketler ne ölçüde karşılık buluyor? Kentsel nitelik kazanmış ve iç içe geçmiş ekonomik, toplumsal ve siyasal krizler nasıl yaşanıyor? Kentler ve ötesindeki coğrafyalar, hangi ilişkiler, döngüler ve hareketler aracılığıyla dönüştürülüyor? Tüm bunlar gündelik hayata nasıl yansıyor?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanan, Eda Acara ve Mehmet Penpecioğlu’nun derlediği “Tamamlanmamış Kentsel Devrim: Günümüz Türkiyesi’nde Kent, Kriz ve Gündelik Hayat”, bu zorlu sorulara bir cevap olarak tasarlandı. Kolektif bir çabanın ürünü olan kitap, Türkiye’de kentlerin değişiminin ardındaki toplumsal, siyasal ve ekolojik kökenleri çözümleyen; kent kuramına dair yeni bir arayışın Türkiye’den ilk adımlarını atmayı hedefliyor. Kitap, kentsel siyaset, kentsel sosyoloji ve kentsel coğrafya alanlarındaki yeni kuramsal tartışmaları, saha araştırmalarından edinilen özgün verilerle okura sunuyor.

Kitap, Eda Acara, Esin Özdemir, Gül Tuçaltan, Hilal Kara, Mehmet Penpecioğlu, Mustafa Kemal Bayırbağ, Özge Erbaş, Seth Schindler, Sezen Savran tarafından kaleme alındı.  Kitapta yer alan makaleler, kentsel siyasetten yönetişime, kentlerin dönüşümünden politik ekolojiye, kent planlamadan kentsel hareketlere kadar çeşitli alanlarda derinlikli nitel araştırmaları; coğrafyayı, mekânı ve gündelik hayatı çözümleyen yeni, eleştirel ve bütünlüklü bir çerçeve oluşturarak bir arada yorumlarken okuru da birlikte düşünmeye davet ediyor.

edebiyathaber.net (18 Nisan 2022)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r