2024 Fakir Baykurt Öykü Yarışması kazananları belli oldu

Mayıs 13, 2024

2024 Fakir Baykurt Öykü Yarışması kazananları belli oldu

2024 Fakir Baykurt Öykü Yarışması kazananları belli oldu.

Fakir Baykurt Öykü Yarışması’na birinci kategoride (Ortaokul) 32 öykü, ikinci kategoride (Lise) 38 öykü, üçüncü kategoride (Yetişkin) 181 öykü, dördüncü kategoride (Fakir Baykurt Öykü Kitabı) 106 kitap olmak üzere toplam 251 öykü ve 106 öykü kitabı katılmıştır. Seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda dereceye giren yarışmacılar, öyküleri ve gerekçeli kararlar aşağıdaki gibidir:

1. KATEGORİ (ORTAOKUL KATEGORİSİ)

1. Rüzgar Kemal KARAAĞAÇ Eser Adı: MUTLULUĞU PAYLAŞMAK Ödül Gerekçesi:. Modernleşme yolunda yitirilen değerleri, eskiyi ve yeniyi karşılaştıran başarılı tasvir ve betimlemelerle zenginleşmiş akıcı bir anlatım. Öyküde verilmek istenen iletiyi, olay akışı içinde etkili bir biçimde sindirmesi, geçmiş-şimdi çatışmasını çağdaş tekniklerle yansıtma çabası nedeniyle birincilik ödülüne değer görülmüştür.

2. Bener Kemal YÖNDEM Eser Adı: ZULÜM Ödül Gerekçesi:. Ortam tasvirleriyle ortamı yaşatan, karakter seçimiyle öykünün geçtiği döneme götüren, sürükleyici bir anlatım sergilenmiş. Dil ve anlatım bakımından oldukça güçlü, akıcı, etkileyici bir öykü kaleme alınmıştır. Muhayyile ve gözlem yeteneği, yapı unsurlarını türe özgü tekniklerle harmanlama becerisi nedeniyle ikincilik ödülüne değer bulunmuştur.

3. Aliye CIVAK Eser Adı: GUGUKLU SAAT Ödül Gerekçesi:. Geçmişi ile yaşayan yaşlı adamın, yaşamının güzel anlarının film şeridi gibi gözlerinin önünden geçmesi ritüeli guguklu saat temsilinde kurgulanmış, duygulara dokunan bir öykü. Özgün, yaratıcı bir kurgusu var. Eşya-insan ilişkisini çağdaş tekniklerle başarılı bir şekilde yansıtması nedeniyle üçüncülük ödülüne değer görülmüştür. Mansiyon: Meyra ÇİNER Eser Adı: SOLMUŞ AKASYA VE BİR YETİM Ödül Gerekçesi:. Karakterin duygularını çok güzel ifade eden, başından sonu tahmin edilemeyen, merak uyandırıcı kurgusuyla özgün, yaratıcı bir öykü kaleme alınmıştır. Akıcı, sağlam dil ve anlatıma sahiptir. Etkileyici betimlemeler, güçlü imgelerle anlatıma zenginleştirme becerisi nedeniyle mansiyon ödülüne değer görülmüştür.

2. KATEGORİ (LİSE KATEGORİSİ)

1. Onur KESMEN Eser Adı: MUHAYYEL Ödül Gerekçesi:. Gerçeği, sanrıyı, bugünü, dünü çok etkileyici bir dille anlatıp, çarpıcı bir finale varıyor. Özgün kurgusu, akıcı anlatımı, imge kullanımındaki ustalığı nedeniyle birincilik ödülüne değer görülmüştür.

2. Sudenur KARADENİZ Eser Adı: YABANCI Ödül Gerekçesi:. İki arada bir derede kalmayı, iki ülkede yaşayıp her ikisine de ait olamamayı kahramanın iç dünyası ile dışarıdaki dünya arasındaki çatışmaları doğal ve yalın bir dille anlatıyor. Karakter yaratmadaki başarısı, etkileyici betimlemeleri, güçlü imgeleri, akıcı, yalın anlatımıyla ikincilik ödülüne değer görülmüştür. 3. Şevval Nur KARPUZCU Eser Adı: SONU YOK Ödül Gerekçesi:. Oyun içinde oyun, öykü içinde öykü, düşündüren, merak ettiren, etkileyici betimlemelerle özgün ve akıcı bir anlatım. Modern teknikleri başarıyla uygulaması nedeniyle üçüncülük ödülüne değer bulunmuştur. Mansiyon: Kemal Arhan SANDIKYAPAN Eser Adı: DOYMA SIRASI Ödül Gerekçesi:. Yalnız bir çiftçinin en değerli varlıkları hayvanları ve toprağı ile ilgili dokunaklı ve akıcı bir anlatım. Olay akışında iletiyi içselleştirme becerisi, dile hakimiyeti nedeniyle mansiyon ödülüne değer görülmüştür.

3.KATEGORİ ( YETİŞKİN KATEGORİSİ)

1. Irmak TİTİZ Eser Adı: UYUŞUKLAR Ödül Gerekçesi:. Yazarın “Uyuşuklar” adını verdiği öyküde, bir genç kızın siyasal kıstırılmıştık içerisindeki çaresizliği ailesinin sansür girişimi ile katmerlenir, sonrasında trajik olan olanca yalınlığı ile karşımıza çıkar. Finalde sürprize giden yolun dramatik olarak iyi döşenmesinden konuşturma örgüsünün doğal gelişimine, önermesindeki toplumsal itiraza kadar etkileyici bir öyküyle karşılaşırız. Ayrıca yazarımızın, Fakir Baykurt’un edebi anlayışının izinde bir yol takip ettiği anlaşılmaktadır. “Uyuşuklar” okuru saran yan ve tartışmaya açtığı konuyu işleme becerisiyle Fakir Baykurt Öykü Ödülü’nde birinci olmaya değer bulunmuştur.

2. Arzu Anlar SARAÇ Eser Adı: YEDİ KATLI CEHENNEMİN SON KATI Ödül Gerekçesi:. “Yedi Katlı Cehennemin Son Katı” öyküsünde, hayli yaygın olan aile içi istismara, ailenin en küçük ferdinin şiddetli isyanı damga vurur. Geçmişte örtük kalan dramatik gelişimle öykü kişilerinin yıllar sonra yaptığı yolculuk iç içe geçer. Böylece zamansallık belli bir ritimde kendini gösterir. Yazarın çok katmanlı bir gelişim çizgisini örme becerisinde tartışmasız başarısı öne çıkmaktadır. Bu anlamda “Yedi Katlı Cehennemin Son Katı” sadece bir ailenin yüzleşmesine değil toplumsal yüzleşmeye de kapı aralamaktadır. Fakir Baykurt Öykü Ödülü’nde ikinci olmaya değer bulunmuştur.

3. Tolga KILIÇ Eser Adı: BEZ BEBEK Ödül Gerekçesi:. Çarpık kentleşmeyle kaybolan mahalle kültürünü, masumiyet yitimini, bireyin sonraki yıllarına derin izler bırakan kırılmaların sancılı etkilerini, çocukluk yıllarındaki duygusal ve hesapsız ilişkilere özlemi okuyucuya aktarmayı amaçlayan yazar; bir bez bebekten yola çıkarak, geriye dönüşlerle, bağlantıları güçlü, etkileyici bir öykü atmosferi kurmayı başarmasıyla üçüncülük ödülüne layık görülmüştür. Mansiyon: Elif DİNÇ Eser Adı: YENİ ÇOCUKLAR Ödül Gerekçesi:. Çocuklar ile sonbaharındaki ebeveynlerin değişen konumlarını, bencilliklerle ortaya çıkan duygusal yarılmaları, farklılaşan alışkanlıkların ruhsal ve bedensel rahatsızlıklarını irdeleyen yazar; aile içinde yaşanan, duymazdan, görmezden gelinen çarpıklıkları okuyucuya yansıtmadaki doğru yaklaşımıyla Mansiyon Ödülü’ne değer görülmüştür.

4. KATEGORİ (FAKİR BAYKURT ÖYKÜ KİTABI ÖDÜLÜ)

Mehmet Utku YILDIRIM HAYATINDA DEĞİL YERİN – (İthaki Yayınları) Ödül Gerekçesi:. Bir güzel sanatla birlikte yaşamanın, bu ikisinin birbirini etkileyişinin daha başka bir sanat olan öykünün diliyle anlatılmasının örneklerine kolay kolay rastlayamayız. Genç öykücü Utku Yıldırım, güzel sanatın ve yaşamın anlamlarını müzikten duyumsadığı gibi, bu duyumsamayı öyküden anlatmayı da başarıyor. Tüm öykülerde özgün kavrayışlarla, konulara alışkın olmadığımız yaklaşımlar söz konusu. Birincilikle ödüllendirilen “Hayatında Değil Yerin”de yaşamı, insanı, halkı sevmenin durağanlık içindeki ezberci öyküleriyle değil, hepsini anlamaya çalışarak sevmenin canlı, çatışmalı öyküleriyle karşı karşıya geliyoruz.

edebiyathaber.net (13 Mayıs 2024)

Yorum yapın