“17. Yüzyıl Felsefesi” kayıtları başladı

Mayıs 3, 2021

“17. Yüzyıl Felsefesi” kayıtları başladı

Ders101’in düzenlediği Çetin Türkyılmaz ile “17. Yüzyıl Felsefesi” eğitimi 27 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Eğitimin Konusu

17. Yüzyıl hem rasyonalist hem de empirist düşüncedeki ana görüşlerin oldukça net bir şekilde ortaya konduğu bir yüzyıl olmuştur. Descartes’la birlikte bilginin kaynağı ve töz sorunu çerçevesinde gelişen ve “matematiksel fiziği” temele alan düşünce, Spinoza ve Leibniz’le birlikte yeni ve çok farklı boyutlara ulaşmıştır. Özellikle İngilizce konuşulan dünyada gelişen ve empirist geleneği temsil eden filozoflarda ise duyum-deney temelli bir açıklama modeli gelişmiştir. Hobbes bu açıklama biçimini siyaset alanına kadar genişletirken, Locke söz konusu olduğunda bilgi ve dil felsefesi alanında önemli düşüncelerin ortaya konduğunu görmekteyiz. Her iki gelenekte ortaya konan düşüncelerin hem 18. ve 19. Yüzyıldaki felsefi tartışmalarda hem de günümüzde önemli ve belirleyici olduğu görülmektedir. Bu beş filozofun düşüncelerini temele alan etkinlikte, bu tartışmalar da göz önünde bulundurulacaktır.

Eğitimin İçeriği

1. Hafta 
Descartes

2. Hafta

Spinoza

3. Hafta
Leibniz

4. Hafta
Hobbes

5. Hafta
Locke

Tarih: 27 Mayıs, 3, 10, 17, 24 Haziran 2021
Süre: Toplam 5 hafta, Haftada bir gün / Perşembe günleri / Saat: 19:00 – 21:30
Mekan: Zoom

Kayıt formu için>>>

Ön kayıt ve detaylı bilgi için: Esra Arıkan (532) 374 18 46

edebiyathaber.net (3 Mayıs 2021)Yorum yapın