“Zarafet” ile “Karşıtlık” arasında estetik ikilem ya da: John Coltrane raflarda

Haziran 23, 2022

“Zarafet” ile “Karşıtlık” arasında estetik ikilem ya da: John Coltrane raflarda

John Coltrane’in müziğini, Afro Amerikan tarihini, kültürel ve siyasi olarak irdeleyen “Zerafet” İle “Karşıtlık” Arasında Estetik İkilem Ya Da: John Coltrane Sub Press’ten yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Bu text, John Coltrane’i, Afro-Amerikan sanatının ana akımla ilişkisinin tarihinde, Harlem Rönesansı gibi yüzyılın başlarındaki kurumsallaşmış kültürel hareketler ile daha politik ve resmi olarak radikal olanlar arasında köprü kuran önemli bir geçiş figürü olarak ele alıyor. Ana akıma hâkim olan Coltrane, sonraki sivil haklar ve BLACK POWER dönemlerinde sayısız Afrikalı-Amerikalı yaratıcı sanatçının sanatsal özlemleri için bir şablon oluşturmaya yardımcı oldu. Coltrane’in hem desteklediği hem de iştirak ettiği geniş kültürel geçişi sahasında birçok farklı kültürel ürün yapısıyla geleneksel estetik biçimin değeri hakkındaki görünüşte çelişkili fikirlerin izini de sürdüğümüzü söyleyebiliriz. Coltrane’in 1960’larda ve 70’lerde Afro-Amerikan sanatı ve edebiyatı üzerindeki etkisinin kapsamı göz önüne alındığında, elimizdeki belgelerle giriştiğimiz iş önem kazanıyor. Coltrane net olarak ana-akımı reddettiği tarihten sonra dahi kimilerince (kabul görmese de) negatif yönde de eleştirildi. Siyah hareketin içinde Amiri Baraka’yı on”u yücelterek ikonlaştırmak”la suçlayanlar dahi olduğu gibi günümüz hip hop dünyasında kendisini yeni Coltrane arzusuyla tanıtan büyük rap sanatçıları da oldu.

İçeri gelin!

edebiyathaber.net (23 Haziran 2022)

Yorum yapın