Yeni bir Ahmet Mithat romanı yayımlandı

Aralık 29, 2015

Yeni bir Ahmet Mithat romanı yayımlandı

alayin-kralicesiAhmet Mithat’ın çevirdiği Katharine King’in Alayın Kraliçesi romanıyla Ahmet Mithat’ın yazdığı Alayın Kraliçesi’ne Zeyl romanı Homer Yayınları tarafından yayımlandı.

Ruhat Alp, Ali Serdar ve Reyhan Tutumlu tarafından günümüz Türkçesine uyarlanan kitap, arka kapak yazısında şöyle anlatılmakta: “Alayın Kraliçesi, temel olarak bir aşk üçgeni üzerine kuruludur ve yanlış anlamaların, küskünlüklerin, entrikaların, tesadüf ve sürprizlerin önemli rol oynadığı romantik bir anlatıdır. Çeviri sona erdiğinde her ne kadar sorunlar çözümlenmiş olsa da Ahmet Mithat, bu sonu yeni bir başlangıca dönüştürmüş, anlatıya yeni düğümler ve çözümsüzlükler eklemiştir. Ahmet Mithat’ın bu yeni sorunlara anlatı dünyasında bulduğu çözüm hem onun bir romancı olarak anlatıyı nasıl kavradığına hem de bir Osmanlı/Türk aydını olarak ahlaki dünyasına dair önemli ipuçları taşımaktadır.”

Bu çeviriyle birlikte gazete sayfalarında unutulan bir Ahmet Mithat romanı da günyüzüne çıkarıldı.

Bu roman, Mayıs 2014’ten beri TÜBİTAK tarafından desteklenen, proje yürütücülüğünü Özyeğin Üniversitesi’nden Ali Serdar’ın yaptığı “Türk Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi (1831-1928)” başlıklı proje kapsamındaki araştırmalar sırasında ortaya çıkarıldı. 1928 yılına kadar Arapça temelli Osmanlı alfabesiyle basılan süreli yayınları tarayarak, bu süreli yayınlarda basılan telif ve çeviri tefrika romanları tespit ederek bunları bir veritabanına aktarmayı hedefleyen projenin Mayıs 2017’de tamamlanması planlanmakta. Projenin tamamlanmasının ardından oluşturulan veritabanı Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi aracılığıyla araştırmacılara açılacak.

edebiyathaber.net (29 Aralık 2015)

Yorum yapın