Victor Turner’ın bir antropoloji klasiği haline gelen kitabı: “Ritüeller – Yapı ve Anti-Yapı”

Mart 15, 2018

Victor Turner’ın bir antropoloji klasiği haline gelen kitabı: “Ritüeller – Yapı ve Anti-Yapı”

Victor Turner’ın “Ritüeller – Yapı ve Anti-Yapı” adlı kitabı, Nur Küçük çevirisiyle İthaki Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Victor Turner’ın bir antropoloji klasiği haline gelen bu kitabı başlıca iki kısma ayrılıyor. Turner ilk kısımda, Afrika’da Ndembu kabilesiyle yaşayarak yaptığı saha çalışmalarının verilerini okurlarla paylaşıyor. Ndembuların ritüellerini tek başlarına ve karşılaştırmalı olarak derinlemesine bir analize tâbi tutan yazar, ikinci kısımda gerek tarihsel gerek çağdaş oluşum ve olgulardan örneklerle “komünitas” kavramını sorgulayarak yorumlarının âdeta sağlamasını yapıyor.

Fransisken Tarikatı’ndan Bengal’deki dini gruplara ve Gandi’ye kadar geniş bir yelpazede okurlara yol gösteren Ritüeller, Lévi-Strauss ve Mircea Eliade’nin metinlerini takip edenlerin özellikle ilgileneceği bir çalışma.

Victor W. Turner (1920-1983): Doktorasını Manchester Üniversitesi’nde tamamlayıp, Stanford Üniversitesi’nde görev yapmıştır. Diğer önemli yapıtları arasında Dramas, Fields, and Metaphors; From Ritual to Theatre sayılabilir.

edebiyathaber.net (15 Mart 2018)

Yorum yapın