Masthead header

Türkiye’de uzun yıllar sonra, Ayrıntı Yayınları’ndan kapsamlı bir şiir antolojisi

modern siir antolojiAyrıntı Yayınları bir yıldan uzun  bir zamandır hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü Ayrıntı Şiir kütüphanesinin ilk kitaplarını  bu hafta okurla buluşturuyor.

Şiir sanatının her gün daha çok göz ardı edildiği, dışlanmaya çalışıldığı günümüzde, bu çalışma tam da bir karşıtlığı simgeliyor. Çünkü bugün, dünyada edebiyatın metalaşmasına direnen tek sanat dalı durumunda şiir.

Şair, yazar, yayıncı Orhan Kahyaoğlu’nun uzun çalışma yıllarının emeği olan Modern Türkçe Şiir Antolojisi, yayınevinin yeni başlattığı Ayrıntı Şiir dizisi kapsamında bundan sonra da yayınlanacak olan farklı tema ve içeriklerdeki antolojilerin ilki. Bu hacimli çalışma iki cilt olarak hazırlandı.

Kahyaoğlu  Antoloji ile ilgili bilgi verirken şunları söylüyor:

’Bu antolojinin en önemli ayrıcalığı Cumhuriyet dönemi şiirini yeni baştan ele alıp, farklı sınıflandırmalara da başvurarak bir antoloji yapısının kuruluyor olması. Çok sayıda bölüm ve alt başlıklar yoluyla Türkiye’de daha önce hiç rastlanmamış bir antoloji örneği hazırladık, 2 cilt halinde; 1358 sayfadan oluşuyor. ’’

Bu yapıtın bir başka ayırıcı yanı ise şairlerin alışılmış minicik biyografileri ve kitap adlarının sıralanmasından çok, bu şairlerin şiirlerinin özellikleri ve poetik kaygıları üzerine de birtakım değerlendirmeler yapılması. Yani şairlerin şiirini yalnız şiirleriyle değil, metinlerle de beslenerek gün yüzüne çıkarılması. Her akım, kuşak ve eğilimin karakteristik özellikleri; poetik ve politik kaygıları ana hatlarıyla, ara başlıklardaki metinlerle açımlanmaya çalışılıyor.

Modern Türkçe Şiir Antolojisi’nin  yüzyılın modern Türkçe şiirine yeni bir gözle bakma olanağı sunuyor.

Çok farklı titizlikler, araştırmalar, poetik kaygıları da içinde taşıyan bir antoloji bu. Ayrıntı Yayınları şiirin dışlanmaya çalışıldığı günümüzde, Modern Türkçe Şiir Antolojisi ile bu sanata sahip çıkmayı üstlenmiş.

Eser Tüm bu özelliklerinden dolayı Edebiyat – Şiir öğretmeni, eğitmen ve akademisyenler için bir başvuru yapıtı olmayı da hedefliyor.

Alışılagelmiş antoloji kurgularının dışında, farklı türden bir seçici ayrıştırmayla yapılandırılmış olan Modern Türkçe Şiir Antolojisi, bir anlamda alt kitaplar halinde düzenlenmiş beş ana bölümden oluşuyor. 1920-2000 tarihleri arasında Türkçe şiirin serüveninde öne çıkmış, etkili olmuş eğilim, akım ve şairlerin şiiri dönem içi ve tarihsel süreç karşısındaki konumlarıyla tasnif edilerek irdelenirken,  Yahya Kemal Beyatlı’dan Gülten Akın’a, Turgut Uyar’dan Küçük İskender’e yaklaşık 200 şairden seçilmiş geniş bir şiir kütüphanesi de irdelemelerin peşi sıra her bir bölümün sonunda ayrı ayrı yapıta ekleniyor.

edebiyathaber.net (11 Eylül 2015)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r