Masthead header

“Türkiye’de Genç Plancılar” semineri 23 Mart’ta

crsMSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Çarşamba Seminerleri’ne 23 Mart Çarşamba 11.00’de #doktora teması ile devam ediyor, “Türkiye’de Genç Plancılar: Yabancılaşmanın, Yılgınlığın ve Umudun Kesişen Öyküleri” başlıklı sunuşu ile Mehmet Penpecioğlu’nu konuk ediyor.

Mehmet Penpecioğlu Dokuz Eylül Üniversitesi’nde lisans; Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora öğrenimini gerçekleştirdi. Doktora sonrası araştırmasını, Delft Teknik Üniversitesi’nde Hollanda’da tamamladı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda şehir plancısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Kentsel politika ve yerel kalkınma, yerel yönetimler ve kentsel toplumsal hareketler üzerine yayınları ve araştırma projeleri bulunmakta. Penpecioğlu, 2014 yılından beri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmakta. Kentsel politika ve planlama alanlarında araştırma ve eğitim faaliyetlerini sürdürmekte. Penpecioğlu’nun doktora sonrası araştırmasının sonuçlarını içeren sunuşunun tanıtım metninden:

“Türkiye’de plancılar toplumsal adaleti gözeten, stratejik ve uzun erimli düşünen, farklı sınıfsal kesimleri kamu yararı temelinde uzlaştırabilen, bir tür “orkestra şefi” olarak yetiştirilmektedir. Ancak plancılar, meslek pratiğinde bu toplumcu idealleri gerçekleştirmelerinin önündeki zorluklarla yüzleşmektedir. Metalaştıran, özelleştiren ve mülksüzleştiren kentsel politikalar, otoriter bir anlayışla hakim kılınmaktadır. Bu koşullar plancılar için çelişkili bir bağlam oluşturmaktadır. Plancılar, bir yandan planlama pratiği alanındaki otoriterleşmenin ve piyasa hakimiyetinin; diğer yandan planlama eğitimi alanındaki toplumcu değerlerin ve ilkelerin yarattığı çelişkili bir ortamda faaliyet göstermektedir. Bu süreçte plancıların yatkınlıkları nasıl değişmektedir? Meslek pratiğine ilişkin tutumları ve konumları, planlama eğitimi ve pratiği arasındaki çelişkiye ilişkin görüşleri ve tepkileri, kentlerin ve planlama mesleğinin geleceğine ilişkin davranışsal eğilimleri nasıl şekillenmektedir? Araştırmamız bu soruları yanıtlamakta ve verimli bir tartışmayı başlatmayı hedeflemektedir.”

edebiyathaber.net (21 Mart 2016)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r