“Toplumsal Cinsiyet Tarihçiliği Nedir?” yayımlandı

Mayıs 11, 2018

“Toplumsal Cinsiyet Tarihçiliği Nedir?” yayımlandı

Toplumsal cinsiyet tarihçileri, 1970’lerin ortalarından beri toplumsal cinsiyeti bir analiz kategorisi olarak kullanıyor, cinsiyetler arasındaki algılanan farkların ve ilişkilerin nasıl tarihsel olarak üretildiğini ve dönüştürüldüğünü araştırıyor.

Tanıtım bülteninden:

Toplumsal Cinsiyet Tarihçiliği Nedir? alanın tarihçilerinin ne tür sorular sorduklarını, bunları nasıl cevaplandırdıklarını, ihtilaflarını, farklı yöntem ve yaklaşımlarını ele alan bütünlüklü bir giriş çalışması. Toplumsal cinsiyet tarihçiliğinin doğuşunu ve gelişimini anlatırken ırk, sınıf, etnisite gibi konularda toplumsal cinsiyetin merkezî konumunu vurguluyor.

Sonya O. Rose, 19. ve 20. yüzyıl Britanya’sının endüstriyel kapitalizminde toplumsal cinsiyet ve sınıf kesişimlerini çalışan ve önemli yayınları bulunan bir araştırmacı. Bu kitabında, toplumsal cinsiyet tarihi çalışmalarının milliyetçilik, endüstrileşme, sömürgecilik, emperyalizm, iktidar ve emek ilişkilerini nasıl aydınlattığına dair örnekler veriyor. Bugünü anlamanın aracı olan geçmişe dair, toplumsal cinsiyetli sorular sormanın önemini gösteriyor.

Sonya O. Rose kimdir:

1935’te Amerika’da doğdu. Lisansını Antioch College’dan, sosyoloji üzerine yüksek lisansını ve doktorasını Northwestern Üniversitesi’nden aldı. Araştırmaları 19. ve 20. yüzyıldaki sanayileşme sürecinde ve İkinci Dünya Savaşı sırasında kadınların rolü üzerine yoğunlaşır. Alanının önde gelen akademisyenlerinden olan Rose’un yayımlanan diğer kitapları arasında şunlar bulunuyor: Limited Livelihoods: Gender and Class in Nineteenth-Century England (Kısıtlı Geçimler: 19. Yüzyıl İngiltere’sinde Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf), Which People’s War?: National Identity and Citizenship in Britain, 1939-1945 (Hangi Halkların Savaşı?: Britanya’da Ulusal Kimlik ve Yurttaşlık, 1939-1945).

edebiyathaber.net (11 Mayıs 2018)

Yorum yapın