Masthead header

Toplum ve Bilim dergisinin yeni sayısı yayımlandı

140Toplum ve Bilim dergisinin 140. sayısının dosya konusu: Uluslararası Göç, Politika ve Güvenlik.

İçindekiler

Doğuş Şimşek – Ahmet İçduygu Giriş: Uluslararası göç, politika ve güvenlik

Doğuş Şimşek Göç politikaları ve insan güvenliği: Türkiye’deki Suriyeliler örneği

Ahmet İçduygu Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar: “Siyasallaşan” bir sürecin analizi

Ayhan Kaya İstanbul, mülteciler için cennet mi cehennem mi? Suriyeli mültecilerin kentsel alandaki halleri

Bahar Rumelili – Sibel Karadağ Göç ve güvenlik: Eleştirel yaklaşımlar

Uğur Yıldız – Deniz Sert Göçün jeopolitiği ve Türkiye’nin coğrafi kısıtlaması üzerine farklı bir yorum

Ayşen Üstübici Türkiye’de göç politikaların dönüşümü: Yasadışılığın uluslararası üretiminden makbul yabancıya?

Boran Ali Mercan Yönetimsellik bağlamında kriminoloji ve sosyal politika disiplinlerinin ilişkiselliği

Ersan Ocak Gezi Direnişi’nin belgeselleri nasıl yapılacak? Kavramsal bir çerçeve denemesi

Bülent Küçük – Buket Türkmen Müzakeresiz kamusallık: Milli cemaatin yeniden inşası sürecinde Demokrasi Nöbetleri

Ümit Kurt Soykırım literatürüne eleştirel yaklaşımlar

Dergiden bir bölüm okumak için>>> 

edebiyathaber.net (17 Nisan 2017)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r