Thomas Mann’dan “Yol Hikâyeleri” raflarda

Şubat 21, 2022

Thomas Mann’dan “Yol Hikâyeleri” raflarda

Lisa Bönsel’in derlediği Thomas Mann’ın “Yol Hikâyeleri”, Ayça Sabuncuoğlu çevirisiyle Can Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Kitaplardan dünyaya, dünyadan kitaplara yolculuk

Yol Hikâyeleri, Thomas Mann’ın uluslararası duyarlılığına ve gezgin kimliğine ışık tutan bir derleme; yok olmuş bir dünyaya ait resimsel izlenimlerle dolu bir albüm.

“Turizmin altın çağı” olarak kabul edilen modern yüzyılda diğer sanatlar gibi edebiyat da dünyayla yeni bir bağ kurmaya başlamıştı. Thomas Mann da birçok çağdaşı gibi hayatı boyunca seyahat eden, defterlerinde ve mektuplarında bu seyahatlerin kaydını tutan, onları romanlarına ve hikâyelerine taşıyan bir yazardı. Venedik’te Bir Ölüm‘ün Tadzio’su ve Büyülü Dağ‘ın şifa arayan Hans Castorp’u gibi karakterler de onun gezilerinden ve uluslararası duyarlılığından koparılamayacak karakterlerdi.
 
Mekân, kendisi ve doğduğu topraklar arasında döne döne dans edercesine kaçarken, zamana özgü sanılan güçten çok daha fazla gücü olduğunu kanıtlıyor; saatler geçtikçe mekân, zamanın oluşturduklarına çok benzeyen ama bazı açılardan onları da aşan değişimlere neden oluyordu.

#seyahat #edebiyat #anı #modernite #bellek #kültür
 
Yol Hikâyeleri‘ne ilgi duyanlar için ek öneriler: Stefan Zweig: Dünün Dünyası, Albert Camus: Yaz, Hermann Hesse: Doğu Yolculuğu, Joseph Roth: Hotel Savoy, Charles Darwin Lapa Lapa Kelebek Yağıyordu.
 
Yayınevi: Can Yayınları
Yazar: Thomas Mann
Çeviri: Ayça Sabuncuoğlu
Derleyen: Lisa Bönsel
Dizi: Can Modern
Tür: Anlatı
Sayfa sayısı: 224
Fiyat: 38,50 TL         
 
THO­MAS MANN, 1875’te Al­man­ya’da doğ­du. 1898’de yayımla­dığı ve Der kleine Herr Friedemann (Küçük Fri­ede­mann) adı altında top­ladığı ilk öyküle­rinde, da­ha çok Scho­pen­ha­uer, Ni­etzs­che ve Wag­ner’in et­ki­si altında ka­la­rak sa­nat­çının ya­rat­ma so­ru­nu­na odak­lan­mış­tı. Bu ilk öy­küle­rinin ardından Mann’ı asıl üne ka­vuş­tu­ran Buddenbrooklar adlı toplum­sal ro­man yayımlandı. 1903’te Tonio Kröger, 1912’de Venedik’te Ölüm yayımlandı. Daha sonra Büyülü Dağ‘ı ya­zan Mann, Hit­ler ik­ti­da­ra ge­lince Al­man­ya’dan ayrıldı. 1936’da ABD va­tan­daş­lı­ğına geç­ti ve Al­manya’nın ka­ranlık tab­lo­su­nu çiz­di­ği Yusuf ve Kardeşleri dört­l­e­me­si­ni yayımladı (1933-1942). Dört­le­me­nin ar­dından yaz­ma­ya ko­yul­du­ğu Doktor Faustus‘ta ise bes­te­ci An­dre­as Le­ver­kühn’ün yaşam­öy­kü­sünün ışığında, Al­man kül­tü­rü­nün bar­barlığa ye­nik düşme­si­ni an­lattı. 1929’da Nobel Ede­biyat Ödülü’nü alan Mann, 1955’te Zü­rih’te öldü.
 
AYÇA SABUNCUOĞLU, 1972’de İstanbul’da doğdu. Avusturya Lisesi’ni ve Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Almanca ve İngilizceden çeviriler yapıyor. Kitaplarını çevirdiği yazarlar arasında Raymond Carver, Stefan Zweig, Heinrich Böll, Franz Kafka, Joseph Conrad, Uwe Timm, Martin Walser ve Daniel Kehlmann var.

edebiyathaber.net (21 Şubat 2022)

Yorum yapın