TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri’nin konusu Spinoza

Şubat 13, 2022

TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri’nin konusu Spinoza

Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nde (TESAK) düzenlenen TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri serisinde 16 Şubat Çarşamba saat 18.30’da akademsiyen Çetin Türkyılmaz, Spinoza‘da Duygulanımlar: İslam Felsefesiyle Bir Karşılaştırma başlıklı bir sunum gerçekleştirecek.

Etkinlik duyurusundan:

Spinoza’nın Ethica’da duygular, tutkular ve duygulanımlara ilişkin ontolojik ve epistemolojik düzlemdeki çözümlemesi, günümüzde gerek felsefe gerekse de bilim (nörobilim ve psikoloji) alanında hâlâ güncelliğini korumaktadır. Ana başlık olarak neşeli ve kederli duygulanımlar olarak ayrılan bu duygu çözümlemesinde Spinoza, özellikle bedensel karşılaşmalar sonucunda kendisini gösteren duygu durumlarına işaret eder. Spinoza’nın bu çözümlemesi, Descartes’ın aynı alandaki çözümlemesinden farklı olarak Stoacılık ve kimi İslam felsefesi filozoflarının görüşleriyle de oldukça benzerlik taşımaktadır. Bu çerçevede, kısaca Stoacıların duygulanımlara ilişkin görüşlerine değinip, özellikle Er-Razi’nin Ruh Sağlığı (Et-Tıbbu’r Rûhanî) kitabına dayanarak Spinoza düşüncesinin gelenekle olan bu bağını ortaya koymaya çalışacağız.

edebiyathaber.net (13 Şubat 2022)

Yorum yapın