Tarih Vakfı’ndan doktora öğrencileri için Adalet Ağaoğlu tez bursu

Nisan 12, 2016

Tarih Vakfı’ndan doktora öğrencileri için Adalet Ağaoğlu tez bursu

adalet-agaogluTarih Vakfı, edebiyat ve tarih ilişkisini konu alan çalışmalar yürüten doktora öğrencilerine her yıl Adalet Ağaoğlu adına burs verecek. Ağaoğlu, vakfın kurucu mütevellilerinden ve en yakın destekçilerinden biri.

Burs başvurusunda bulunacak adayların resmi bir doktora programına kayıtlı ve tez yeterlilik sınavını başarıyla geçmiş olmaları; edebiyat-tarih ilişkisini ele alan tez önerilerinin onaylanmış olması gerekiyor. Türkçe dışında bir dilde yazılmış doktora tez önerileri de kabul edilecek olmakla birlikte, bu durumda, söz konusu tez önerilerinin yazarları tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olarak değerlendirmeye sunulması bekleniyor.

Teşvik bursu ön başvurusu için istenen belgeler şöyle;

1) Başvuru Formu

2)Öğrenci belgelerinin aslı

3)Doktorada aldığı ve almakta olduğu dersleri gösteren transkriptin aslı veya onaylı sureti.

4)Lisans (ve yapmışsa tezli yüksek lisans) mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti.

5)Lisans (ve yapmışsa tezli yüksek lisans) transkriptlerinin aslı veya onaylı sureti.

6)Öğrencinin tez aşamasında olduğunu gösteren öğrenci belgesinin aslı.

7)Doktora tez konusunu ve konunun enstitü tarafından resmi olarak kabul edildiğini gösteren imzalı – mühürlü belge.

8)Tez öneri formunun (tezin konu, amaç, yöntem vb. bilgilerini içeren form) PDF formatındaki dosyası.

Ön elemeyi geçen adayların vakıf tarafından yapılacak duyuru sonrasında jüri üyeleri için tez önerisinin 5 (beş) adet ciltlenmiş (tüm sayfalarını içeren) kopyasını postayla veya elden Tarih Vakfı’na ulaştırması bekleniyor.

Burs başvuruları e-posta üzerinden dijital olarak, her yıl 1 Nisan – 31 Mayıs tarihlerinde vakfa ulaştırılacak. Tüm başvurular arasından burs jürisince 1 Haziran – 31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ön elemeden seçilen adaylardan, ilanı takip eden en geç iki hafta içinde belgelerini Vakıf’a ulaştırmaları beklenecek. Burs jürisinin ödül verilmeye değer bulduğu adayla ilgili karar, her yıl ekim ayı sonunda Tarih Vakfı tarafından açıklanacak.

Bursa layık görülen aday, ödül belgesinin yanı sıra her yıl Vakıf Yönetim Kurulu’nca belirlenen miktarda para ödülüyle ödüllendirilecek; bu rakam 2016 yılında 10 ay için toplam 10.000 TL olarak belirlendi.

edebiyathaber.net (12 Nisan 2016)

Yorum yapın