Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi şubat söyleşileri

Ocak 31, 2024

Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi şubat söyleşileri

Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi şubat söyleşi programı açıklandı.

YORUMLANMAYAN DÜNYA ANLAŞILIR MI?

Çağdaş Felsefe Söyleşileri

07 Şubat 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Kaan H. Ökten, Selami Varlık

Moderatör: Kurtul Gülenç

Çağdaş Felsefe Söyleşileri’nin moderatörlüğünü MSGSÜ Felsefe Bölümü öğretim üyesi Kurtul Gülenç üstleniyor. Kurtul Gülenç’in Şubat ayındaki konukları MSGSÜ Felsefe Bölümü öğretim üyesi Kaan H. Ökten ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Selami Varlık. Friedrich Schleiermacher ve Paul Ricoeur düşüncesi bağlamında hermenötik üzerine yoğunlaşacağımız bu söyleşide, aynı zamanda dünyayı yorumlamadan anlama imkânı olup olmadığına dair bir sorgulama yapacağız.

Ücretsiz

*******

“MİHRÎ KİTAPLIK” BULUŞMASI

Cumartesi Söyleşisi

10 Şubat 15.00 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Anita Sezgener, Belma Fırat, Emel Kaya, Pelin Özer

Orlando Art’ın Mihrî Kitaplık adlı şiir serisinden çıkan ilk dört kitabın şairleri; Anita Sezgener (no 16), Belma Fırat (pay), Emel Kaya (disko topu) ve Pelin Özer (sakin) bu söyleşide kitapların ortaya çıkış süreci üzerine konuşacaklar.

Mihrî Kitaplık, Göbekli Tepe’nin çağlar öncesinin arkaik hayvan figürlerinden şair Mihrî Hatun’a ve kadınların günümüzde yazmakta olduğu çağdaş şiirin söylemine uzanan hayali bir hatta devinmeyi ve çağların iç içe geçtiği bir alandan söz almayı arzuluyor.

Merleau-Ponty, Göz ve Tin’de, ilk resmin bir anlamda geleceğin dibine dek gitmiş olduğunu söyler. Hiçbir yapıt mutlak olarak tamamlanamaz: “Her yaratı ötekileri değiştirir, bozar, aydınlatır, derinleştirir, doğrular, yüceltir, yeniden yaratır ya da önceden yaratır.”* Öyle ise Lascaux Mağarası ya da Göbekli Tepe, hiç fark etmez; her uygarlık zamansal düzlemde kendinin aynı zamanda öncesi ve sonrasıdır. Yeni kavramlarla, yeniden ele alınmak üzere yüzünü bize döner. Bu bağlamda, Deleuze ve Guattari’den serbest ilhamla kapaktaki hayvan figürleri bize hayvan-oluş, azınlık-oluş, göçebe-oluş, kadın-oluş ile ilgili ne söyler? Şiirin dilinin bu oluşlara alan açma imkânları nelerdir?

Şair-yazarlar, tüm okur yazar dostlarını kendi öznel deneyimlerinden yola çıkarak yeni kitaplarının yazım serüveni odağında oluşlarımıza açılmak üzere hep birlikte düşünmeye davet ediyor.

 *Maurice Merleau-Ponty, Göz ve Tin, çev. Ahmet Soysal, Metis, İstanbul: 2012.

Ücretsiz

*******

FOUCAULT VE BEDEN

Foucault Konuşmaları

14 Şubat 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Erinç Aslanboğa, Ferda Keskin

Moderatör: Eda Çaça

TESAK’ta Atlas Publishing Lab’in yürütücülüğünde düzenlediğimiz Foucault Konuşmalarının bu yılki ilk etkinliğinde Eda Çaça’nın moderatörlüğünde Ferda Keskin ve Erinç Aslanboğa’yla birlikteyiz. Konuşmanın merkezinde bu sefer Batı felsefesi geleneğinde genel olarak yabana atılmış beden yer alacak; bedenin Foucault düşüncesindeki yerini, nasıl hem disiplininin hem de direnişin ana unsuru olabildiğini ele alacağız.

Ücretsiz

*******

2000’LER ŞİİRİ KONUŞMALARI

15 Şubat 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Burak Acar, Liman Mehmetcihat

Moderatör: Cenk Gündoğdu

Geçtiğimiz ay TESAK’ta Cenk Gündoğdu’nun moderatörlüğünde yeni bir söyleşi dizisine başladık: 2000’ler Şiiri Konuşmaları. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde farklı anlayışlardan genç ve yetenekli şairleri, şiir anlayışlarını, dünyaya bakışlarını tanımak, anlamak, siyasal, sosyal ve sanatsal etkiler açısından tartışmak; şiirimizin dönüşümünü değerlendirmek için bir aradayız. Şubat ayındaki şair konuklarımız Ateş Akvaryumu (2008), Tabiat Abi (2018) kitaplarının yazarı Burak Acar ile Haplayın Şunu Feodal (2013), Yaya Baron (2017) ve Killer Instinct Of Underdogs (2021) kitaplarının yazarı Liman Mehmetcihat.

Ücretsiz

*******

PUNCTUM EDEBİYAT SÖYLEŞİLERİ

21 Şubat 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Süreyyya Evren

Moderatör: Cana Bostan

Punctum Edebiyat Söyleşileri’nin Şubat ayındaki konuğu yazar Süreyyya Evren. Moderatörlüğü Cana Bostan’ın üstleneceği söyleşide yazarın son romanı Ortadoğu’da Bir Ülkenin Acil Durum Alarmı odağa alınacak. Politik bir satir olarak değerlendirilebilecek eserden hareketle depremden sonra Türkiye’de politik romanın imkânı değerlendirilecek. Bir politik öfke romanında komedinin işlevi ve sınırları tartışmaya açılacak.

Ücretsiz

*******

ŞAİR POETİKASINI NASIL KURAR? ŞAİR POETİKALARI NASIL YAZAR?

ŞiirEylem: Ekofeminist Söyleşiler

22 Şubat 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Betül Dünder

Moderatör: Nilay Özer

Şiir üzerine düşünüp yazmak, bir edebi tür olarak şiirin alımlanmasına katkı sağlayacak yeni kavramlar, yaklaşımlar geliştirmek, dünya şiirinden ve Türk şiirinden isimleri, dönemleri çalışarak şiir çalışmalarını zenginleştirmek şairin bir sorumluluğu olagelmiştir. Bu hem şairin kendi poetikasını oluşturmasında hem geçmişin ve bugünün şiirinin yeni bakış açılarıyla değerlendirilmesinde önemlidir. Betül Dünder bu gelenekten gelen, şairin bu derin sorumluluğunu iyi taşıyan bir figür. Kendisiyle poetikasını ve modern Türk şiiri üzerine çalışmalarını konuşacağız.

Ücretsiz

*******

MERKEZİN DIŞINDAKİLER – I

ÇAĞDAŞ EDEBİYATIMIZDA AYLAKLAR

Cumartesi Söyleşisi

24 Şubat 15.00 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Ekrem Işın

Kültür tarihçisi Ekrem Işın’la TESAK’ta dört programlık bir söyleşi dizisine başlıyor ve çağdaş edebiyatımızdaki aylakları ele alıyoruz. Şubat ayındaki bu ilk söyleşide Ekrem Işın, aylaklığın tanımı, edebiyatımızdaki farklı aylak tipleri ve romanlara dağılımı üzerine genel bir değerlendirmenin ardından Attilâ İlhan’ın Sokaktaki Adam romanını aylaklık odağında inceleyecek.

Ücretsiz

*******

S. FREUD’UN “BİLİMSEL PSİKOLOJİ TASLAĞI” ÜZERİNE

Psikanaliz Seminerleri

28 Şubat 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Cenk Burku Abay, İbrahim Şahin Ateş

İstanbul Freudcu Psikanaliz Derneği (FPD) üyeleriyle düzenlediğimiz Psikanaliz Seminerleri’nde TESAK’ta psikanaliz üzerine konuşuyor, psikanalitik teorinin kliniğe ve kültüre yaptığı katkıları anlamaya çalışıyoruz. Bu seminerde sinirbilim için erken sayılacak dönemde sinir sistemini anlamak üzerine yapılan çalışmalar ile Freud’un Projesi ekseninde geçmişe bir bakış atacağız. Uzmanlığını sinirbilim alanında yapmakta olan psikolog Cenk Burku Abay ile Freud’un Taslak’ının çevirmeni ve FPD mensubu İbrahim Şahin Ateş’in Freud’un 129 yıllık Taslak’ı üzerine yapacakları bu söyleşiye tüm ilgililer davetlidir.

Ücretsiz

İletişim

https://tesak.kadikoy.bel.tr

https://instagram.com/tesak.kadikoy

edebiyathaber.net (31 Ocak 2024)

Yorum yapın