Talât Sait Halman Çeviri Ödülü başvuruları açıldı

Ağustos 26, 2021

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü başvuruları açıldı

İKSV tarafından düzenlenen Talât Sait Halman Çeviri Ödülü katılım koşulları açıklandı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla, Türkiye’nin ilk Kültür Bakanı olan, 2008’den 2014’teki vefatına dek İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı olarak görev yapan Talât Sait Halman anısına 2015 yılında Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü başlattı.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’yle seçici kurul tarafından belirlenen yapıtın çevirmenine 20 bin TL tutarında nakit desteği sağlanıyor. Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın yaptığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün ilki, 2015’te Georges Perec’in La Boutique Obscure: 124 Rêves adlı eserinin Karanlık Dükkân: 124 Rüya adlı çevirisiyle Siren İdemen’e; ikincisi Anna Seghers’in Transit adlı eserinin aynı adlı çevirisiyle Ahmet Arpad’a; üçüncüsü ise James Joyce’un Finnegans Wake eserinin Finnegan Uyanması adlı çevirisiyle Fuat Sevimay’a sunulmuştu. 2018 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü, Alberto Manguel’in Dönüş adlı novellasını İngilizce aslından Türkçeye çeviren Ülker İnce’ye takdim edildi.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu 2018’de ayrıca, Mark Z. Danielewski’nin çetrefilli, bol oyunlu, kült romanı Yapraklar Evi’ni Türkçeye çevirmekteki cesareti ve başarısı sebebiyle Gökhan Sarı’ya da bir Jüri Özel Ödülü vermeye karar verdi.

Ödülün beşincisi, Mathias Enard’ın Fransızca aslından çevirdiği eseri Pusula ile Ebru Erbaş ve Leonid Nikolayevic Andreyev’in Rusça aslından çevirdiği eseri Kızıl Kahkaha ile Kamil Kayhan Yükseler arasında paylaştırıldı. 2020 kazananı ise, Yan Lianke’nin Çince aslından çevirdiği 1997 tarihli romanı Günler Aylar Yıllar’ı Türkçeleştirmekteki özeni, mahareti ve yetkinliği sebebiyle Erdem Kurtuldu oldu.

1. Başvuru İlânı, Süresi ve Yöntemi

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü için başvurular her yıl İKSV tarafından ilân edilecek tarih aralığında kabul edilir.

Duyurular İKSV internet sitesi, İKSV sosyal paylaşım ağ sayfaları veya medya kanalıyla ya da kurum ve kuruluşlara gönderilecek yazılar gibi İKSV tarafından belirlenecek her türlü yolla yapılabilir.

Başvurular yayınevleri veya çevirmenler tarafından, linkteki başvuru formu eksiksiz şekilde doldurularak, İKSV Genel Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen adresine taahhütlü posta yoluyla yapılabilir.

Başvuru Adresi:
Nilay Kartal
İstanbul Kültür Sanat Vakfı
Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Caddesi No.5
Şişhane 34433 İstanbul
E-posta: [email protected]

2. Başvuru Koşulları
 • Talât Sait Halman Çeviri Ödülü için başvurular yayınevleri veya çevirmenler tarafından yapılır.
 • Çeviri eserin, orijinal dilinden Türkçeye çevrilmiş ve ISBN numarası almış bir yayın olması gerekmektedir.
 • Başvurular İKSV tarafından ilân edilecek tarih aralığında kabul edilecektir.
 • Adayların daha önce Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nü kazanmamış olmaları zorunludur.
 • Yayınevleri en fazla üç çeviri eser ile başvuruda bulunabilir.
 • Seçici Kurul tarafından aday önerileri yapılabilir.
 • Ödülü kazanan kitapla birlikte finale kalan kitaplar da İKSV tarafından duyurulabilir.
 • Gönderilen başvuru dosyaları iade edilmez.

Tüm adaylar Seçici Kurul üyeleri tarafından değerlendirilir. Bu koşulları taşımayan başvurular/öneriler yapılmamış sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.

Başvurular/öneriler, sadece alındıkları başvuru dönemi için değerlendirilecek olup, süresinden önce yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Yine mevcut başvurular ödülün sürmesi durumunda daha sonraki dönemlerde hiçbir şekilde dikkate alınmaz.

3. Gerekli belgeler
 • Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu.
 • Aday çevirmenin biyografisi.
 • Ödüle aday çeviri esere ait 6 adet kitap.
 • Eserin orijinal dilindeki 1 adet kopyası (yalnızca basılı olarak kabul edilir).
 • Başvuru yayınevi tarafından yapılıyor ise çevirmenin imzalı onay belgesi.
4. Değerlendirme

Yayınevleri veya çevirmenler tarafından yapılan başvurular ve -varsa- Seçici Kurul üyelerinden gelen öneriler, İKSV Yönetim Kurulu tarafından atanan Seçici Kurul tarafından başvuru süresi bitiminde Kurul’un İKSV tarafından tayin edilecek çalışma prensibi çerçevesinde ve İKSV tarafından yeni tarihler belirlenmedikçe Kasım ayı içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.

Kazanan, ilkesel olarak Aralık ayında açıklanır. Sonuçlar, İKSV Yönetim Kurulu’nun onayı ardından ödülü kazanan kişiye yazılı olarak bildirilir. Ayrıca İKSV resmi internet sitesi, İKSV resmi sosyal paylaşım ağları ve medya kanallarından duyurulur. Ödül, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı ve Seçici Kurul tarafından kazanan çevirmene takdim edilir.

5. Ödül

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü İKSV tarafından, her yıl bir defaya mahsus olmak üzere, ödülü daha önce almamış bir kişiye 4. maddedeki Seçici Kurul değerlendirmesi ve İKSV Yönetim Kurulu onayı ile verilir. Ödül tutarı 20.000 TL’dir.

6. Seçici Kurul

2019-2020 yıllarında görev yapacak Seçici Kurul; Doğan Hızlan (Başkan), Sevin Okyay, Yiğit Bener, Ayşe Sarısayın ve Kaya Genç’ten oluşmaktadır.

Başvuru formu için>>>

edebiyathaber.net (26 Ağustos 2021)

Yorum yapın