Şirin Tekeli Araştırma Ödülü sahiplerini buldu

Aralık 11, 2019

Şirin Tekeli Araştırma Ödülü sahiplerini buldu

(SU Gender)’nin; demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında öncü çalışmalar yapan Şirin Tekeli anısına düzenlediği “Şirin Tekeli Araştırma Ödülü” 2019 yılı sahiplerini buldu. Ödül töreni, Şirin Tekeli’nin bıraktığı zengin mirasın yaşaması, paylaşılması ve çeşitlenmesi amacıyla düzenlenen konferans kapsamında yapıldı.

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi’nin(SU Gender) 2017’de hayatını kaybeden Şirin Tekeli anısına düzenlediği Araştırma Ödülü’nü kazanan genç araştırmacılar, 7 Aralık 2019, Cumartesi günü Minerva Palas’ta düzenlenen konferansla açıklandı. Türkiye’de toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan Şirin Tekeli Araştırma Ödülü’nü ortak çalışmalarıyla Sezen Bayhan ve Canan Aratemur Çimen ile Zeynep Selen Artan-Bayhan alırken; Burcu Nur Binbuğa-Kınık, Derya Acuner, Pınar Karababa, Merve Koç ve Özlem Ezerise Araştırma Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

Bu yl üçüncü kez verilen ödüle, doktora öğrencileri ile doktora derecesini tamamlamasının üzerinden en fazla 15 yıl geçmiş araştırmacıların başvuruları kabul edildi. Gönderilen araştırma önerileri, üniversiteler arası bir seçici kurul tarafından uluslararası akademik kriterler temel alınarak değerlendirildi. 2019 Seçici KuruluYeşim Arat, Famagül Berktay, Sibel Irzık, Deniz Kandiyoti ve Ayşe Öncü’den oluştu.

“Şirin Tekeli, Hayatı Boyunca Pek Çok Kadına İlham ve Güç Vermiştir”

Konferansın açılış konuşmasını yapan SU Gender Koordinatörü Begüm Acar, Şirin Tekeli’nin mirasını devam ettirmek için düzenlenen bu ödülün SU Gender için önemini vurgularken, “Geçtiğimiz iki yıl içinde 20 araştırmaya destek verme fırsatı bulduk.” dedi. Toplumsal cinsiyet çalışmaları açısından çok önemli isimlerden oluşan böyle bir jüriyle çalışmanın önemine de değindi.

Konferansın kapanış konuşmasını yapan SU Gender Direktörü Hülya Adak, Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü’nün 10. yılı vesilesiyle derlenen kitabın bir benzerini de Şirin Tekeli Araştırma Ödülü için hazırlamak istediklerini dile getirdi. Geçtiğimiz yıllarda Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü’nü almış 3 araştırmacının bu sene Şirin Tekeli Araştırma Ödülü’nü aldığına değinen Adak, bunun iki ismi buluşturmak açısından anlamlı bir vesile olduğuna işaret ederek, “Umuyoruz ki sosyal bilimler ve beşeri bilimler üzerine kurguladığımız bu ödüllere fen bilimleri, mühendislik ve toplumsal cinsiyet çalışmaları ekseninde yeni ödüller eklenir. SU Gender olarak bu hayallerimizi yıllar içinde gerçekleştirebileceğimize inanıyorum” dedi.

Geçtiğimiz sene ödül alan araştırmacıların çalışmalarını paylaştığı konferansta üç panel düzenlendi. İlk panelin moderartörlüğünü Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Ayşecan Terzioğlu yaptı. Panelde; Merve Kütük-Kuriş“Yeni Muhafazakarlık ve Evliliğin Ritüel Ekonomisi Kıskacında Türkiye’de Gelin Olmak”, Petek Onur “Yeni Osmanlı Kına Geceleri ve Saray Nostaljisi İçinde Kadınlar” ve Rüya Telli “Neokaisareia’da Kadın Belleği: Hatırlama, Anlatı, Tarihin İnşası” başlıklı sunumlar yaptılar.

Konferansın ikinci panelini Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Sibel Irzık yönetti. Panelde; NazifeKoşukoğlu“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Şiddeti Rejiminin Dönüşümü”, Elifcan Çelebi “Türkiye’de Emek Piyasası Politikalarını Şekillendiren Toplumsal Cinsiyet Eksenli Çıkarlar ve Fikirler” ve Cansu Tekin “Fındığın Ekonomi Politiğinde Kadın: 2000’li Yıllarda Tarımda Patriarkal Dönüşüm” konuları üzerine çalışmalarına aktardılar.

Son panelin moderatörlüğünü SU Gender Araştırmacısı Kristen Sarah Biehl üstlendi. Panelde; Caner Hazar“Türkiye’de LGBTİ+ Hareketi: Bir Heteronasyonal Matris Çözümlemesi”, Bermal Küçük“Günümüz Türkiye’sinde Feminist Politikanın Dönüşümü: Değişen Öznellikler ve Alternatif Politik Pratikler”, Cemile Gizem Dinçer “Kontrolün ve Direnişin Mekânı Olarak Uydu Kentler: Yalova’da Mülteci Kadın Deneyimleri” ve “Burcu Bakö“2000 Sonrası İstanbul’da Toplumsal Cinsiyet ve Kentsel Gerilim: Kadın Yönetmenlerin Kent Filmleri Üzerinden Kentsel Analiz” üzerine konuştular.

Konferansın ardından düzenlenen ödül töreninde SU Gender direktörü Hülya Adak tarafından bu sene ödül almaya hak kazanan isimler açıklandı. İki araştırma önerisi araştırma ödülünü almaya kazanırken, 5 araştırma önerisi de araştırma teşvik ödülüne layık bulundu. Bu sene ödül alan isimler önümüzdeki yıl Aralık ayında düzenlenecek konferansta araştırma çıktılarını sunacaklar.

Şirin Tekeli Araştırma Ödülü 2019 Sonuçları

ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Sezen Bayhan, Canan Aratemur Çimen, Müfredat ve Ders Kitaplarında Cinsiyetlendirilmiş-Askerileştirilmiş Ulus Kimlik İnşasının Evrimi

Zeynep Selen Artan-Bayhan, Darülbedayi’nin “Öteki” Kadınları: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tiyatro ve Toplumsal Bellek

ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLÜ

Burcu Nur Binbuğa-Kınık, Ekofeminist Perspektiften Kadınların Maden Karşıtı Mücadelesi

Derya Acuner, İğne İplikle Kaydedilen Hafıza: Türkiyeli Kadın Sanatçıların Kumaş İşlerinden Türkiye Tarihine Bakmak (1980-2019)

Pınar Karababa, Kadın Emeğinin Kesişen ve Dönüşen Formları: İpek Halı ve Kutnu Dokumacılığı Örnekleri

Merve Koç, Normatif Bedende Erkeklik Deneyimleri: Hegemonik Erkeklik Söylemi ve Cüce Erkekler

Özlem Ezer, Yenilenen Köprüler Olarak Suriyeli Kadın Mülteci Anlatılarında “Yaşayan Din ve İnançlar”

 Şirin Tekeli Hakkında:

Haziran 2017’de aramızdan ayrılan Şirin Tekeli, arkasında çok zengin bir miras bıraktı. 1978 yılında alanında bir ilk olarak İstanbul Üniversitesi’nde yazdığı doçentlik tezi Kadınlar ve Siyasal-Toplumsal Hayat (İletişim, 1982) ve Türkiye’de feminist kadın çalışmalarının ilk disiplinlerarası derlemelerinden olan 80’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar (İletişim, 1990) kitaplarının yanı sıra, 1980’lerin başında Somut gazetesinde yazdığı ilk feminist yazılar, Fransızca ve İngilizce’den çevirdiği 20’den fazla kadın ve demokrasi odaklı kitap ve uluslararası akademik dergi ve derlemelere yazdığı makalelerle Şirin Tekeli, kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının Türkiye’de ve Türkçe’de kurulmasına ve yerleşmesine öncülük etti.

 Şirin Tekeli aynı zamanda sivil toplumun, feminist hareketin ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının kurumsallaşması ve güçlenmesi yolunda atılan pek çok adımın öncüsü ve itici gücü oldu. 1985-1990 arasında Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) uygulanmasını talep eden dilekçe kampanyası, Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü, Kâriye Şenliği, Mor İğne Kampanyası ve Medeni Kanun reform çalışmalarında aktif rol oynadı. 1986’da İnsan Hakları Derneği’nin, 1989’da İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın, 1990’da Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın, 1993’te Türkiye Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin, 1997’de Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği’nin (KA-DER) ve Winpeace – Türk ve Yunan Kadınları Barış Girişimi’nin kurucuları arasında yer aldı.

SU Gender Hakkında:

Resmi olarak 2015’te merkez niteliği kazanan Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender), çalışmalarını 2006’dan beri sürdürüyor. 11 senedir toplumsal cinsiyet üzerine çalışmalar yürüten SU Gender, Mor Sertifika, Cins Adımlar ve Dönüştürücü Aktivizm gibi ana faaliyetlerine ek olarak, Dicle Koğacıoğlu Makale ve Şirin Tekeli Araştırma Ödülleri gibi programlarıyla da çoğulculuğu, yaratıcılığı, eşitliği ve dayanışmayı destekleyen farkındalık ve paylaşım ortamları yaratmaya; akademi, sivil toplum, sanat, siyaset ve gündelik hayat arasındaki bilgi akışını ve etkileşimi güçlendirecek alanlar açmaya devam ediyor. Merkez, bu faaliyetlerin yanı sıra; geniş bir yelpazeye yayılan uluslararası konferans, panel, söyleşi, yetişkin eğitimi gibi etkinliklerle de,toplumsal cinsiyet alanında ihtiyaç duyulan dönüşüme destek oluyor.

http://sugender.sabanciuniv.edu/

https://sugender.sabanciuniv.edu/en/şirin-tekeli-araştırma-ödülü

edebiyathaber.net (11 Aralık 2019)

Yorum yapın