Masthead header

SALT Ankara Mayıs ayı programı

SALT Ankara programları Mayıs ayında konuşmalarla devam ediyor. SALT Ankara Konuşmaları, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Gülten Akın Konferans Salonu’nda herkesin katılımına açık olarak gerçekleşecek.

Program şöyle:

Süreyya Karacabey

4 Mayıs Cumartesi, 14.00

Seyirciden Katılımcıya

Çağdaş tiyatronun klasik tiyatro mekânlarını terk etmesiyle yeni bir seyir biçimi gündeme geldi. Kentin farklı yerlerindeki buluşmalar, koltuğunda oturup kendine sunulan hikâyeyi izleyen seyirciyi bir ortaklığın parçası hâline getirmeye başladı. Tiyatronun kentle kurduğu ilişkilerin zamanla dönüşümü, seyircinin tarihsel rolünü de etkileyerek toplumsal katılımın önünü açtı. Süreyya Karacabey, tiyatro biçimlerindeki değişimlerin kent ve yurttaşlık olgusuyla bağlantısının nasıl yeniden kurulduğunu incelerken bu süreci “katılım” bağlamında değerlendirecek.

Süreyya Karacabey Modern Sonrası Tiyatro ve Heiner Müller (De Ki, 2007); Brecht’ten Sonra (De Ki, 2009) ve Gündelik Hayata Direnmek (Epos, 2017) kitaplarının yazarı. Doktorasını tamamladığı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde 2017’ye dek öğretim üyeliği yaptı. Hâlen çeşitli kurum ve inisiyatiflerde seminerler veriyor, makaleler yazıyor.

Turgay Erdener ve Rengim Gökmen

11 Mayıs Cumartesi, 14.00

Çok Seslilik ve Kültür

Besteci Turgay Erdener ve orkestra şefi Rengim Gökmen, çok sesli müziğin seyirciyle ilişkisi temelinde, müzik kurumlarının kültürel ve toplumsal işlevleri üzerine söyleşecek. Bu kurumların mekânsal özellikleri ve yürüttükleri çalışmalar ile izlenen kültür politikaları irdelenecek.

Yrd. Doç. Turgay Erdener Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi. Bale, müzikal ve orkestra eserlerinin yanı sıra, çeşitli oda müziği toplulukları ve solo çalgılar için eserler ile çok sayıda tiyatro eseri için sahne müzikleri besteledi. 2016’da Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü’nü alan Erdener’in eserleri arasında İstanbulname (1990), Afife (1998), Mavi Gözlü Dev (2002), Bir Deniz Senfonisi (2005), İstanbul’un Ağaçları (2010) ve Cebeci Monologları No.1 (2012) yer alıyor.

Prof. Rengim Gökmen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın müzik direktörlüğünü yürütüyor, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda şeflik dersleri veriyor. 1998’de Devlet Sanatçısı seçilen ve İtalyan hükûmetince Şövalye Nişanı’yla ödüllendirilen, ertesi yıl Cumhurbaşkanlığı Yüksek Kültür ve Sanat Nişanı’yla onurlandırılan Gökmen’e Haziran ayında İstanbul Müzik Festivali’nin 2019 Onur Ödülü sunulacak. 

Burcu Ayan

18 Mayıs Cumartesi, 14.00

Kentsel Yeşil Alanlar

Kentsel yeşil alanlar, kentlilerin fiziksel, sosyal ve zihinsel sağlığı bakımından temel bir gereksinim olarak ele alınıyor mu? Burcu Ayan, Ankara özelinde kent parklarını incelediği doktora tezinden hareketle halka açık yeşil alanların rolleri ve bireyler üzerindeki etkilerini anlatacak.

Burcu Ayan Akdeniz Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. 2007’den bu yana kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı projeleri üretiyor. 

Mecit Vural ve Necati Yalçın

25 Mayıs Cumartesi, 14.00

Ankara’daki Doğal Bitki Türleri

Ankara florasını yakından takip eden akademisyen Mecit Vural ile yazar Necati Yalçın, tehdit altındaki bitkiler ve endemik türler üzerine söyleşecek; biyolojik çeşitlilik zenginliğinin korunması için yürütülen çalışmaları aktaracak.

Prof. Dr. Mecit Vural Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi ve Türkiye’nin Endemik Bitkileri (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2010) kitabının eş yazarı.

Dr. Necati Yalçın Ankara: Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in Açıkhava Müzesi (Akademi Consulting, 2011) ile Halkla İlişkiler (Akademi Consulting, 2011) kitaplarının yazarı. İletişim, eğitim ve Ankara’yla ilişkili konularda akademik makaleler ve köşe yazıları kaleme alıyor. 

Ayrıntılı bilgi ve iletişim için: salt.ankara@saltonline.org

edebiyathaber.net (26 Nisan 2019)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r