Performans Sanatlarında Post-Göçmenlik: Temsil, Politika ve Eğitim Sempozyumu

Mayıs 31, 2013

Performans Sanatlarında Post-Göçmenlik: Temsil, Politika ve Eğitim Sempozyumu

Performans Sanatlarında Post-Göçmenlik: Temsil, Politika ve Eğitim Sempozyumu, Mercator-İPM Burs Programı kapsamında İstanbul Politikalar Merkezi tarafından 8-9 Haziran’da düzenleniyor.

Bu uluslararası sempozyum, Türkiye ve Avrupa’dan alanında tanınmış sanatçıları ve akademisyenleri “post-göçmen” tiyatronun gelişimini tartışmak üzere bir araya getiriyor. “Post-göçmen”, özellikle Almanya’da, tiyatro ve sanat alanında göçmen kökenli sanatçıları tanımlamak üzere sıklıkla kullanılmaya başlanan ve ana akımdan farklı bir bakış açısını temsil eden bir terim haline geldi. Diğer Avrupa ülkelerindeki sanatçılar da artan çokkültürlülüğe ve göç tarihine işaret eden benzer kültürel pratikler geliştirdiler.

Türkiye, Avrupa’daki ilk dönem göçmen sanatçılar veya kültürel değişim projeleri ve mekânlar aracılığıyla giderek büyüyen ulusötesi ağın önemli bir parçası haline geldi. Sempozyumun kilit sorularından biri de, Türkiye’nin günümüz kültürel konjonktürü, tiyatro altyapısı, kültürel eğitim girişimleri, göçmen destek ağları ve politika ikliminde kendi göç tarihiyle yüzleşmesindeki zorluklar olacak.

Sempozyum, Türkiye-Almanya ve Türkiye-Avrupa ilişkilerini güçlendirmek için insanlar ve fikirler arasındaki ağın geliştirilmesine giderek artan gereksinime cevap veriyor. Sadece Avrupa’da değil, yakın zamanda Türkiye’de de, göçmen ve post-göçmen sanat girişimleri, göçmenlerin ve diğer azınlık gruplarının hikâyelerine ilişkin farkındalık yaratılmasına katkı sunuyor.

Etkinlik İngilizce gerçekleştirilecek, Türkçe simültane çeviri yapılacaktır.

Sempozyum programı için tıklayınız.

edebiyathaber.net (31 Mayıs 2013)

Yorum yapın