Pandemi günlerinde çeşitli veçheleriyle medya

Mart 25, 2021

Pandemi günlerinde çeşitli veçheleriyle medya

Yasemin İnceoğlu ve Savaş Çoban’ın derlediği “Pandemi Neoliberalizm Medya” Ayrıntı Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Pandemi ile birlikte gelecek günlerde tüm dünyayı köklü değişikliklerin beklediği apaçık ortada. Ülkeler kendi kaderleriyle baş başa kalmış durumda ve bazı güçlü ekonomiler dışında çoğu ülkenin halkları büyük zorluklar yaşıyorlar ve yaşayacaklar.

Kâr hırsıyla, insan canını tehlikeye atma pahasına üretimin sürdürülmesi, halk ve sağlık sektörü yerine büyük şirketlere sunduğu yardım paketleri, neoliberal sistemin gerçek yüzünü göstermektedir. Pandemi, özelleştirme politikalarıyla neredeyse bitirilen sağlık sistemi ve sosyal haklar için mücadele etmenin önemini de bir kez daha ortaya koymuştur.

Geleneksel medya mevcut güç yapılarına meydan okumuyor. Oysa medyanın, hegemonik düzeni yeniden üretmeye hizmet etmek gibi bir derdi olmaması, aksine ezilenlerin yaşadıklarını ve karşılaştığı engelleri haber yapması gerekmekte. Özellikle Türkiye’de haber ajansları kendilerine verilen bilgileri haber olarak paylaştılar, habercilik yapmadılar ve bu durum halen devam etmekte. Bu anlamda pandemi döneminde alternatif medyanın ne kadar önemli bir görevi yerine getirdiği de bir kez daha gözler önüne serildi…

İçindekiler

Giriş Yasemin İnceoğlu Savaş Çoban

Pandemi, Neoliberalizm, Ekoloji, Korku ve Medya Yasemin G. İnceoğlu Savaş Çoban 

Pandemi Döneminde İletişim ve Medyanın İşlevi Faruk Bildirici

Pandemi, Neoliberalizm ve Biyoiktidar: Bir Büyük Kapatılma ve Güvencesizlik Hikâyesi Bermal Aydın

Sansasyon ve Komplodan Tedbir, Sansür, Resmiyete: Medyada Pandemi Anlatısı Can Ertuna

Covid-19 Salgını Sürecinde Yeni Medya ve Kamusal İletişim İsmail H. Polat

“Yeni Normal”den “Yeni Kölelik”e Dijital Emeğin Sömürülmesi: Denetim ve Gözetim Şevket Uyanık

Pandemi Günleri ve Medyanın Sürdürülebilirliği: Ne Öğrendik? Ne Yapabiliriz? Sarphan Uzunoğlu

İnfodemi ve “Yalan Haber” Denkleminde Dönüşen Roller, Alınan Önlemler ve Önlem Gibi Görünen Hak İhlalleri Tirşe Erbaysal Filibeli

Covid-19 Pandemisine İlişkin Dünyada Yayınlanan Online Haberlerin Konu Türü ve Etkileşim Oranı Temelli Çerçeveleme Analizi Elgiz Yılmaz Altuntaş 

Pandemide Doğru Bilgiye Erişimin Önemi Üzerine Bir Deneme Tuğçe Duygu Köksal

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Yanlış Bilgi Sorunu: 5G Komplo Teorilerine İlişkin Bir Vaka Çalışması Gülin Çavuş & Mert Can Yılmaz

Katılımcı Kültür ve Koronavirüs Salgını: Covid-19 İle İlgili Meme’lerin Çevrimiçi İletişim Biçimi Olarak Yapısal Analizi Sinan Aşçı

İzolasyon ve Şiddet Sarmalında Pandemide Kadın Olmak Sevgi Kesim Güven 

Pandemi Döneminde Çocuk Olmak: Allı Pullu Balonlardan Uzakta Menekşe Tokyay

Kişisel Bir Pandemi Güncesi ve Amerikan Medyasının Koronavirüs ile Sınavı Aslı Tunç

edebiyathaber.net (25 Mart 2021)

Yorum yapın