“Osmanlı Ortadoğu’sunu Yeniden Düşünmek” yayımlandı

Haziran 14, 2016

“Osmanlı Ortadoğu’sunu Yeniden Düşünmek” yayımlandı

OSMANLI_ORTADOGUSUNU_YENIDEN_DUSUNMEKCem Emrence’nin “Osmanlı Ortadoğu’sunu Yeniden Düşünmek” adlı kitabı, İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Massachusetts Üniversitesi’nde Osmanlı İmparatorluğu, karşılaştırmalı imparatorluklar ve modern Ortadoğu alanlarında ders veren Cem Emrence’nin, geç dönem Osmanlı dünyasını anlamak için ikna edici yeni bir model ortaya koyan “Osmanlı Ortadoğu’sunu Yeniden Düşünmek” adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Kitabında geç dönem Osmanlı dünyasını anlamak için ikna edici yeni bir model ortaya koyan Emrence, Osmanlı Ortadoğu’sunu kıyı, iç kesimler ve hudut bölgeleri olarak üç ana kesime ayırıyor. Genel kabul gören devlet-merkezli modellerden ayrı, hem yerel aktörleri hem de yerel gelişim süreçlerini öne çıkaran Emrence, moderniteye giden bölgesel hatların üzerindeki perdeyi kaldırarak, geç Osmanlı için farklı yollar içeren bir model düşünülebileceğini ileri sürüyor. Son olarak da, küresel tarih, Osmanlı araştırmaları ve sosyal bilimler arasındaki kesişme alanlarında ilerleyen Emrence, izahını disiplinler arası bir yaklaşımla güçlendiriyor.

19. yüzyılda Osmanlı Ortadoğu’suna damga vuran üç tarihsel güzergâh; kıyı, iç kesim ve hudutlar olarak sıralanıyor. Kıyı, Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz sahil şeridini temsil ederken, iç kesim; Suriye, Filistin ve İç Anadolu’yu simgeliyor. Hudut ise, Doğu Anadolu, Irak ve Arabistan Yarımadası’nın çekişmeli sınır bölgelerini kapsıyor. Günümüzde Ortadoğu coğrafyasında yaşanan gelişmeler dikkate alındığında, bu bölümlemenin kitapta önerilen modelin çok önemli bir diğer yönüne işaret ediyor.

Cem Emrence: Massachusetts Üniversitesi, Amherst Kampüsünde tarih alanında doktora sonrası araştırmacısı. Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye üzerine çalışmakta olan Dr. Emrence’nin makaleleri, Journal of Global History, Middle East Studies Association Bulletin, Middle Eastern Studies, Comparative Sociology, New Perspectives on Turkey, Toplum ve Bilim, Tarih ve Toplum ve Toplumsal Tarih dergilerinde yayımlandı. Cem Emrence, Massachusetts Üniversitesi’nde Osmanlı İmparatorluğu, karşılaştırmalı imparatorluklar ve modern Ortadoğu alanlarında ders vermektedir.

edebiyathaber.net (14 Haziran 2016)

Yorum yapın