Ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide yaşayanlara adanmış şiirler | Meliha Yıldırım

Ocak 26, 2021

Ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide yaşayanlara adanmış şiirler | Meliha Yıldırım

Şiirin insanları düşünsel anlamda birbirine yakınlaştırma, dost yapma, çözülemeyen bağlarla birbirine bağlama gibi bir tılsımı vardır. Canımız sıkıldığında elimiz çoğu zaman bir şiir kitabına gidiverir. Bazen anlatamadığımız duygular akıp gider, bir şiir dizesinin içinde. Yalnız değilizdir. İnsan, kendine özgü ve ayrı ayrı yaradılıştadır. Bu kendine özgü varlığımızı, bitkide kımıldayan, ışıkta parlayan, çocukta gülen, gençte coşan, bilinçli bilinçsiz yaptığımız bireysel davranışlarımızla var ederiz. Fakat Ulusça yaşanılan bir felaket karşısında tek duyguda kenetlenir, ortak sözlerin şiiri oluveririz.

Zeynep Yenen’in, Yorgun Hipokrat – Şiirler (Kurgan Edebiyat-2020) adlı kitabı, okuyucuyu 2020 yılının felaket yılı olarak anılmasına neden olan Koronavirüs (Covıd-19) salgınındaki mücadeleye yakından şahit ediyor. Dünyanın ana meselesi olan bu virüsle girişilen zorlu çabada, başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarının üstün gayreti, kimi zaman da görev şehidi olmaları, kitabın ana izleğini oluşturmaktadır.

Gerçek insanların, gerçek olaylarından yola çıkalarak, ‘Hipokrat Yemini’ eden fedakâr doktorların cephedeki pandemi savaşında gösterdikleri gayretin tanığı oluyor okuyucu. Artık onlar sadece tedavi eden doktor değil, aynı zamanda virüsü kapan hastadır da çoğu zaman. Begonvil başlıklı şiir bunlardan birisidir. -S.50- İlk üç ve son dört dizesi;

    Üç ay

    ayrı masada yer evdekilerden

    ayrı odada yatar adam,

    …

    uyarır hastalarını

    evden çıkmayın diye.

    Kapar gözlerini

    geride boynu bükük kalır sevdikleri…

Bu bağlamda Zeynep Yenen, insanın hayat içindeki sıkıntılarını iç gözlemin derinliğiyle şiir diline aktarmış; yalın ve doğal anlatımına ironik atıflar ekleyerek çeşitlendirdiği söyleyiş tarzını gerçek bir düzlem üzerine kurmuştur.

Onun şiirlerinde dikkat çeken bir husus da öyküleme anlatım tarzını başarılı bir biçimde kullanmış olmasıdır. Ses ve imgenin yanında daha çok doğrudan söyleyiş tarzı kitabın bütününü kapsamaktadır.

Yorgun Hipokrat’ta farklı bağdaştırmalar yapan şair, onlarla şiirin çağrışım gücünü birlikte kullanmıştır. Kadınlar Daha Çok Ölür Koronadan Bilimin Söylediğinin Aksine …s.75, bu bağdaştırmaların yapıldığı şiirlerden birisidir. Birçok meseleyi kelimelerin doğru anlatım gücüyle anlaşılır kılarken, pandemiyle mücadele çabasında, her şiir bir insan olur adeta.

Yazarın daha önce yayınlanan; Adam Vitrinin Önünde Duruyordu (2015), Kadın Vitrinin Önünde Duruyordu (2016), Çocuk Vitrinin Önünde Duruyordu (2017), üçleme şeklindeki öykü kitapları ve Unuttum Ben O Şiiri (2018), Unuttu Bizi O şiir (2018) isimli, şiir kitapları da vardır.

Zeynep Yenen’in, Yorgun Hipokrat adlı şiir kitabı, ölüm ve yaşam arasındaki ince dengede dünyanın en büyük felaketlerinden biri olan Koronavirüs (Covıd-19) salgını karşısında hayat kurtarmayı yaşam şekline dönüştürmesini bilenlere yazılmış bir kitap. Topluma açılan bir duyarlılığın ve umudun kapısı.

Meliha Yıldırım – edebiyathaber.net (26 Ocak 2021)

Yorum yapın