Ölüm bir son mudur, yoksa bir başlangıç mı?

Ekim 9, 2020

Ölüm bir son mudur, yoksa bir başlangıç mı?

W.M. Spellman’ın Ölümün Kısa Bir Tarihi adlı kitabı, Ahmet Bora Pekiner çevirisiyle Tellekt tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Ölümün Kısa Bir Tarihi, insanlığın ilk günlerinden bu yana kendi ölümlülüğümüz ve onun olası sonraki yaşam formlarına karşı duygu ve tutumlarımız hakkında geniş bir perspektif sunuyor.

Arkeologların ve paleoantropologların çalışmalarını kullanarak fiziksel kalıntıları yorumlamanın bizlere tarihöncesi perspektifler hakkında nasıl fikir verdiğini inceleyen W.M. Spellman, ölümü farklı zaman dilimlerinde, farklı mekânlarda, farklı kültürlerde ele alıyor. Ölüm kavramının tarihin akışı içindeki gelişimini hem dinsel hem de seküler-bilimsel yaklaşımlara bakarak anlatıyor: Mezopotamya ile Mısır’daki ölüm algısı nasıldı? Antik Yunan ve Roma filozofları ruh ve beden üzerine neler tartıştı? Budizm, Hinduizm, Taoizm gibi inanç sistemleri ile semavi dinlerin ölüm, ölü bedenin akıbeti ve ölümden sonra yaşamın var olup olmadığına dair düşünceleri neydi? İntihar, ötenazi, uzun yaşam ve yaşam kalitesi gibi çağdaş tartışmalar bugün bize ne söylüyor?

Tür: Tarih- Antropoloji

Sayfa sayısı: 264

Fiyat: 31,50 TL    

W.M. SPELLMAN, İngiltere odaklı düşünce ve uygarlık tarihi çalışan bir araştırmacıdır. Kitapları arasında John Locke, European Political Thought, 1600-1700, [Avrupa Siyasal Düşüncesi, 1600-1700] Monarchies, 1000-2000 [Monarşiler, 1000-2000], A Concise History of the World Since 1945 [1945’ten Bu Yana Dünyanın Kısa Bir Tarihi] ve A Short History of Western Political Thought [Batı Siyasal Düşüncesinin Kısa Bir Tarihi] öne çıkan başlıklardır. Spellman halen University of North Carolina-Ashville’de ders vermektedir.

AHMET BORA PEKİNER, 1986’da İstanbul’da doğdu. 2014’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Herkes İçin Yaratıcı Zekâ CQ, Arena Bir, Kahramanların Görevi, Narsistik Bir Dünyada Hayatta Kalma Rehberi, Madam Blavatsky: Modern Spiritüalizmin Annesi adlı eserleri dilimize kazandırdı.

edebiyathaber.net (9 Ekim 2020)

Yorum yapın