OKUYAY Buluşmaları’nın üçüncüsü yapıldı

Ağustos 7, 2019

OKUYAY Buluşmaları’nın üçüncüsü yapıldı

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı hibesiyle hayata geçirdiği OKUYAY Platformu (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu) kapsamında düzenlenen OKUYAY Buluşmaları’nın üçüncüsünde, “İlk Okuma Kitaplarının Okuma Kültürüne Katkısı” konuşuldu.

İlk okuma kitaplarının, çocukların okuma kültürü kazanmalarında kritik bir öneme sahip olduğunun ve okuma alışkanlığını sürdürmelerinde önemli bir yeri olduğunun konuşulduğu buluşmada, okullardaki rekabetçi ortamın çocukların kitapla sağlıklı bir bağ kuramamasına yol açtığı da vurgulandı.

Okuma kültürünü desteklemeye çalışan STK’lere, aktivistlere ve gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefleyen OKUYAY Platformu; düzenlediği etkinliklerle de okuma kültürünün gelişimine destek olmayı amaçlıyor. Bu amaçla OKUYAY Platformu’nun İstanbul Taksim’deki çalışma ofisinde düzenlenen OKUYAY Buluşmaları’nın üçüncüsü, “İlk Okuma Kitaplarının Okuma Kültürüne Katkısı” başlığıyla ve konuyla ilgili alanlardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. 

“İlk Okuma Kitaplarının Okuma Kültürüne Katkısı” başlıklı toplantıda; ilk okuma kitaplarının fiziki ve teknik özelliklerinin nasıl olması gerektiği, Türkiye’de ilk okuma kitaplarının durumu, resimli çocuk kitaplarından ilk okuma kitaplarına geçişte resim öğesinin ne kadar yer alması gerektiği gibi konular ele alındı. Toplantıda ayrıca ilköğretimde ilk okuma kitaplarının kullanımı, seçimi, çocuklara ulaşması ve bu süreçte öğretmen, ebeveyn ve yayıncılara düşen görevler ve eğitim ve edebiyat fakültelerinde öğretmen adaylarının eğitimi de konuşuldu. İlk okuma kitaplarının, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırması ve alışkanlıklarını südürmesinde ne kadar etkili olduğu sorusuna dünyadan ve Türkiye’den örnekler verilerek yanıt arandı.

Toplantıda, çocukların okul öncesinde bir yetişkinle beraber okuduğu ve fiziksel bağ kurduğu kitapla bağını, ilk okuma kitaplarıyla karşılaşmalarında kaybettikleri, kitapla baş başa kaldıkları ve bu nedenle bu kitapların, okuma alışkanlığının devam etmesinde kritik bir öneme sahip olduğu konuşuldu. İlk okuma kitaplarında resimlemenin devam etmesinin de önemli olduğuna değinilirken, kitap içeriğinin ve temasının çocuk gerçekliğine uygun, eğlenceli, yaratıcı ve merak uyandıran yalın bir üslupta olması gerektiği vurgulandı.

Müfredat değişikliklerinin kitaplara olumsuz yansımasının da ele alındığı toplantıda; yayıncıların nitelikli ve uygun fiyatlı ilk okuma kitapları üretmesinde ve bu kitapların okullara ulaştırılmasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayıncılarla birlikte çalışması gerektiği sonucuna ulaşıldı. Kitapların çocuklar tarafından seçilmesinin önemine sık sık değinilen toplantıda, eğitim ve edebiyat fakültelerinde çocuk edebiyatına daha fazla alan açılarak öğretmen adaylarına yönelik eğitimlerin oluşturulmasının gelecek için faydalı olacağı vurgulandı. Öğretmenlerin ailelerle ortak hareket etmelerinin iyi sonuçlar getireceğinin de altı çizildi.

Sevengül Sönmez’in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya Aytül Akal, Ebru Akkaş, Beyza Ateş, Asya Çağlar, Esin Ulaş Dursun, Demet Ekmekçioğlu, Keriman Güldiken, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Ebru Şenol, AÇEV temsilcisi Serap Erdinç ve proje ekibi katıldı.

edebiyathaber.net (7 Ağustos 2019)

Yorum yapın