Ödüllü ekonomistten: “Eşitsizlikler Ekonomisi”

Mayıs 27, 2022

Ödüllü ekonomistten: “Eşitsizlikler Ekonomisi”

Thomas Piketty’nin “Eşitsizlikler Ekonomisi” adlı kitabı, Cihan Özpınar çevirisiyle Epsilon Yayınevi tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital kitabının yazarı, ödüllü Fransız ekonomist ve akademisyen Thomas Piketty’nin Eşitsizlikler Ekonomisi adlı kitabı, Epsilon logosuyla raflarda yerini aldı. Piketty’nin ekonomik eşitsizliklerin nedenlerine ilişkin kapsamlı bir inceleme sunduğu önemli çalışması, kısa, öz ancak detaylı yapısıyla ekonominin esas prensiplerini anlamak ve işgücü piyasasındaki dengeleri kavramak isteyen tüm okurlar için temel bir kaynak niteliği taşıyor.  

Avrupa Ekonomi Birliği Yrjö Jahnsson ve Financial Times & McKinsey iş dünyası kitabı ödüllü ekonomist Thomas Piketty, Eşitsizlikler Ekonomisi’nde, siyasal çatışmanın tam ortasında yer alan eşitsizlik ve yeniden dağıtım sorununa derinlemesine bir bakış sunuyor. Epsilon’un yayımladığı Eşitsizlikler Ekonomisi’ni dilimize Cihan Özpınar çevirdi. 

Eşitsizliğin temelinde sermayenin belirli birkaç elde toplanması mı yatıyor? Vergilendirme ve sermayenin yeniden dağıtımı eşitsizliğin önüne geçebilir mi? Eşitsizlik, sermayenin aile düzeyinde nesilden nesle aktarılmasından mı kaynaklanıyor? Devletin eğitim alanında yatırım yapması fırsat eşitsizliğini sona erdirebilir mi? Yüksek ücretlerden alınan vergiler göz ardı edilebilir seviyede mi? 

Bu ve bunlar gibi sorulara, en yenilerinin de dahil olduğu ekonomi kuramlarıyla yanıt arayan Thomas Piketty, Eşitsizlikler Ekonomisi’nde genelgeçer pek çok fikir ve anlayışı yeniden değerlendirirken temel sorunlar üzerine yapılan tartışmalara katkıda bulunuyor. Ekonomik eşitsizliğin zaman içindeki değişimini anlamak için temel alınacak tarihsel bilgileri ve kuramsal altyapıyı bir araya getiren Eşitsizlikler Ekonomisi, ekonomi araştırmaları alanına bir giriş kapısı sunuyor. 

THOMAS PIKETTY HAKKINDA

Thomas Piketty, Fransız ekonomist ve akademisyendir. London School of Economics, Ecole d’économie de Paris ve EHESS’te ders vermektedir. Eserlerinde ekonomik kalkınma, toplumsal servetin yeniden paylaşımı ve siyasal çatışmalar arasındaki bağlantılar üzerine yaptığı tarihsel ve kuramsal çalışmalara yer vermiştir. Bu çalışmaları sayesinde toplumsal servetin yeniden paylaşımında siyasi, toplumsal ve mali kurumların zaman içinde değişen dinamikler üzerindeki etkisinin önemini ortaya koymuştur. Araştırmalarından çıkarığı sonuçları derleyerek incelediği pek çok eseri uluslararası düzeyde tartışmaları alevleyen Piketty, aynı zamanda World Inequality Lab ve World Inequality Database’in eşyöneticiliğini yapmaktadır.

edebiyathaber.net (27 Mayıs 2022)

Yorum yapın