Monograf’tan “Erkeklikler” konulu 15. sayı için çağrı

Eylül 3, 2020

Monograf’tan “Erkeklikler” konulu 15. sayı için çağrı

Monograf dergisi 15. sayısında erkeklikler meselesini merkeze alıyor.

Derginin çağrısı şöyle:

“Edebiyat tarihi bir bakıma erkeklik(lerin) tarihidir ancak tüm ideolojik kurgularda olduğu gibi iktidarını görünmezliği ile inşa etmiştir. Erkeklik kurgularının da metinsel bir inşa olduğu düşünüldüğünde, her metinsel inşa gibi ancak yapıbozuma uğratıldığında ve eleştirel bir perspektiften ele alındığında erkeklik kurgularının ve algılarının yeniden görünür hale geleceği muhakkaktır. Monograf, bu sayıyla edebiyatta erkekler ve erkeklikler sorununu ele almayı ve erkekliğin metinselliğini ve metinlerin erilliğini tartışmayı amaçlıyor.  

Monograf, aşağıdaki konu başlıkları etrafında (ama bu başlıklarla sınırlı olmamak kaydıyla) edebiyat ve erkeklik ilişkisine yönelik başka yaklaşımları içeren özgün fikirlere dayalı makaleleri en geç 1 Aralık 2020 tarihine kadar [email protected] adresine bekliyor.

• Erkekliğin edebi metinlerdeki yazınsal/anlatısal rolü, yazar ve anlatıcı olarak erkekler

• Dilin cinsiyeti, eril dilin doğası ve sınırlılıkları

• Metnin cinsiyeti, yapısal bir inşa olarak metnin ve anlatının erilliği

• Erkeklikler ve kaçış anlatıları

• Erkekliğin poetikası; erkeklikler ve şiir

• Erkeklik, erkeklikler ve psikanaliz

• Edebiyatta erkeklikler ve sınıf sorunları

• Edebiyatta erkek bedeni, bedensizleşmiş erkeklikler

• Edebiyatta erkeklikler ve mekân

• Edebiyatta göç ve erkekler, yersiz yurtsuz erkeklikler

• Hafıza ve erkeklikler, unutan ve hatırlayan erkekler

• Sömürge ve sömürge sonrası edebiyatta erkekler; edebiyatta etnisite, ırk ve erkeklik

• Doğa ve erkeklik ilişkisi; erkeklik temsillerine eko-eleştirel yaklaşımlar

• İnsan sonrası çağda erkeklikler ve edebiyat

• Travma ve erkeklikler

• Edebiyatta babalar ve babalık

• Bilimkurgu ve fantastik edebiyatta erkekler ve erkeklikler

• Çocuk edebiyatında erkekler ve erkeklikler

• Otobiyografi ve erkekler

• Kuir erkeklikler ve edebiyat

• Edebiyatta şiddet ve erkeklikler

• Edebiyatta militarizm ve erkeklikler

• Kendilerini eşya ile var eden erkekler, prostetik erkeklikler

• Mitoloji, masallarda ve geleneksel anlatılarda erkeklikler

• Dışlanmış erkekler, ötekileştirilmiş erkeklikler”

edebiyathaber.net (3 Eylül 2020)

Yorum yapın