Monograf’ın 6. sayısı yayında

Ağustos 24, 2016

Monograf’ın 6. sayısı yayında

monografEdebiyat eleştirisi dergisi Monograf’ın 6. sayısı Tür Tartışmaları odağıyla yayımlandı.

Yılda iki kere okurla buluşan Monograf; hakemli, uluslararası ve ücretsiz bir elektronik dergi olarak yayımlanıyor. Melek Aydoğan, dergi için kaleme aldığı Sunuş’ta, “Monograf için yola çıkarken çoğul perspektiflerden edebiyata/edebiyat eleştirisine bakmayı önemsediğimizi vurgulamıştık. Bizi zihinsel olarak hareket ettiren birçok dergiden öğrendiğimiz en önemli bilgi buydu. Farklı deneyim sahalarıyla paylaşıma açık olacak, bir sığınağa kapanmayacaktık. Bu bir formül değil, “heyecan bilgisi”ydi,” diyor ve bu iddiayla yola devam ettiklerini ekliyor.

Monograf’ın “Tür Tartışmaları” odağıyla yayımlanan altıncı sayısında ilk olarak Didem Balta “Küçük Ağa Yeniden Doğarken: Ulusal Bir Romans Olarak Küçük Ağa’nın Akladığı Tarih/Tür” başlıklı makalesiyle, Küçük Ağa romanının “kurtuluş savaşı anlatısı türü” ile kurduğu bağı, Ateşten Gömlek ve Nutuk metinleri üzerinden açıkladı. “Metnin Türle İmtihanı: Leylâ Erbil ve Türsüzlüğün Dili” başlıklı çalışmasında Mustafa Demirtaş, Erbil’in dilinin toplumsal ve siyasal hakikatle ilişkisine odaklanarak türsüzlüğe nasıl imkân tanıdığını inceledi. D. Burcu Eğilmez, “Metinlerarasılık Bağlamında Temaşa, Sinema, Tarih: Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?” başlıklı makalesinde, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminin, Karagöz ve Osmanlı kuruluş tarihi yazını ile ilişkisini metinlerarasılık kavramı çerçevesinde değerlendirdi. “Eremya Çelebi Kömürciyan’ın Yahudi Gelini’ni 17. Yüzyıl Edebiyatlarında Konumlandırmaya Çalışmak” başlıklı çalışmasında Azra Sancak, ara bir formun ürünü olan Yahudi Gelini’ni, Avrupa romans geleneğindeki bozulmalar ve klasik Osmanlı mesnevi geleneğindeki kırılmalardan hareketle konumlandırdı. Erol Köroğlu ile Ömer Faruk Yekdeş “Tür Tartışmaları” odağı kapsamında “Her Metin Türden Türe Hareket Ederek Anlamı Üretir” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Odak’ta ayrıca Daniel Chandler’ın “Tür Kuramına Giriş” (Çeviren: Jale Özata Dirlikyapan), Timothy Clark’ın “Öyküyü Görmemek: Kör Bir Okuma Fenomenolojisi” (Çeviren: Hivren Demir Atay) başlıklı makalelerine yer verildi.

Türkçe edebiyatın çağdaş yazarlarına ayrılan Dipnot’ta, bu sayı Sema Kaygusuz edebiyatı ele alındı. Dipnot’ta, ilk olarak, Ezgi Hamzaçebi “Yere Düşen Dualar’da Yaralı Bedenlerin Dili” başlıklı makalesinde, edebi bir metnin bedensel duyumsamalara odaklı bir dil vasıtasıyla etik üzerine düşündürme etkinliğini nasıl gerçekleştirebileceğini Yere Düşen Dualar üzerinden tartıştı. “Bir Açmış, Bir Tokmuş: Sema Kaygusuz Öykülerinde Dönüşümün Hâlleri” başlıklı çalışmasında Özcan Kaya, yeme eyleminin yazınsal anlam olanaklarını ve işlevselliğini, Kaygusuz’un öykülerinde tezahür eden bedensel, ruhsal ve varoluşsal dönüşümün çeşitliliği ve nedenselliği düzleminde araştırdı. Erhan Kıvanç “Sema Kaygusuz’un “Engereğin Oğlu” Hikâyesinin Psikanalitik Çözümlemesi” başlıklı makalesinde, Kaygusuz’un “Engereğin Oğlu” öyküsünü “Oidipus karmaşası” kavramına dayanarak inceledi. “Sema Kaygusuz’un Romanı Yere Düşen Dualar’da Gözün Serüveni” başlıklı çalışmasında Yeşim Vesper, Yere Düşen Dualar’ı yazarın “bakış”ın etiğine dair sorgulamaları bağlamında çözümledi. Dipnot için ayrıca Fatih Altuğ tarafından Sema Kaygusuz ile “Fark, Yeryüzünün Bence En Büyük Dersidir.” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Pasaj bölümünde ise Zeliha Dişçi, Roland Barthes’ın geçtiğimiz aylarda Türkçeye çevrilen Eleştiri ve Hakikat adlı kitabını değerlendirdi.

Monograf, yedinci sayısı için odak konusu olarak “Mekân” başlığını belirledi. Türkçe edebiyatın çağdaş yazarlarına ayrılan Dipnot bölümünde ise Ayfer Tunç edebiyatı incelenecek. Dergi, özgün fikirlere dayalı makalelerinizi, çevirilerinizi ve kitap eleştirisi yazılarınızı en geç 15 Ekim 2016 tarihine kadar [email protected] adresine bekliyor. Monograf, dosya dışı makaleleri de değerlendirmeye alıyor.

edebiyathaber.net (24 Ağustos 2016)

Yorum yapın