Masthead header

Monograf’ın 3. sayısı yayımlandı

3.-sayı-kapak-page-001Geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan edebiyat eleştirisi dergisi Monograf’ın 3. sayısı yayımlandı. Yılda iki kere okurla buluşan Monograf, hakemli, uluslararası ve ücretsiz bir e-dergi.

Monograf’ın bu sayısındaki odak konusu “Edebiyatta Bireyin Hikâyesi” başlığını taşıyor. Derginin genel yayın yönetmeni Melek Aydoğan, Sunuş’ta Edebiyatta bireyin icadı ve hikâyesi, modernliğin icadı ve hikâyesinden ayrı düşünülemez. Birey, modern zamanlarda bir soyutlama olarak hem tarihin hem de edebiyatın öznesidir. Roman sanatı, Don Kişot’la birlikte bireyin trajik, karmaşık, karanlık hikâyesiyle başlar.” diyor. Edebiyat ve birey ilişkisini, yazar, metin, eleştiri boyutlarıyla ele alan makalelerin bulunduğu Odak bölümünde Ercan Akyol, on beşinci yüzyıl Osmanlı edebiyatının çeviri eserleri arasında yer alan Kelile ve Dimne ile Gülistân metinlerindeki hükümdar portresinden hareketle öznenin hakikatle ilişkisini ve kendini iktidar bağlamında inşa etme süreçlerini parrhesia kavramı üzerinden inceledi. Nesrin Aydın Satar, Elif Şafak’ın Siyah Süt adlı otobiyografik romanında toplumsal cinsiyet rollerinin üretimini ele aldı. Fırat Mollaer, kimlik meselesini, ev/yurt, yersizyurtsuzluk, kimlikçi mantık, kimliksizleşme, ironi gibi anahtar kavramlarla ve modernliğe yönelik fenomenolojik bir okumayla değerlendirdi. Ayşegül Utku Günaydın, Peyami Safa ve Mihail Nuayme’nin romanları üzerine mistisizm ve bireyin kendini arayışı bağlamında karşılaştırmalı bir inceleme sundu. Sevgi Doğan, Tolstoy’un Efendi ve Uşağı öyküsünde bir felsefi problem olarak bireyin kendisini ilişki ve ölüm korkusu üzerinden nasıl gerçekleştirdiğini değerlendirdi. Ayrıca bu sayının odağında Nihan Soyöz’ün çevirisiyle László F. Földényi’den bir makaleye yer verildi. Földényi, makalesinde Hegel’in tarih felsefesinin Dostoyevski’nin bilincindeki etkilerine ilişkin bir tartışma yürütüyor.

Monograf bu sayısında, geçtiğimiz yıl iki dilli olarak gerçekleştirilen “Ji Duh Heta Îro Di Edebiyatên Tirkî û Kurdî de Texeyulên Nasnameyî/Tarihselden Güncele Türkçe ve Kürtçe Edebiyatlarda Kimlik Tahayyülleri” başlıklı sempozyumda Erol Köroğlu, Olcay Akyıldız, Halim Kara, Remezan Alan ve Zülküf Ergün’ün sundukları bildiriler için özel bir bölüm ayırdı.

Monograf Buluşmaları üst başlığıyla düzenlenen açık oturumların üçüncüsünde edebiyat tarihçiliği, Türk edebiyatı tarihi yazımı ve problemleri üzerine konuşuldu. Türk edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla tanınan akademisyenlerden Fatih Altuğ, Mehmet Fatih Uslu ve Ömer Faruk Yekdeş, Hazel Melek Akdik’in sorularını cevapladı.

Odak dışı makale, yorum ve tartışmaların bulunduğu Pasaj bölümünde ise ilk olarak Hakan Atay, Vüsat O. Bener’in Bay Muannit Sahtegi’nin Notları eserinde ironi ve alegorinin sağladığı anlatı olanakları üzerinden günlük yazımının dönüşümünü inceledi. Ayşe Duygu Yavuz, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı bünyesinde 11-12 Aralık 2014 tarihinde düzenlenen “Didem Madak Sempozyumu”ndaki bildirileri ve sempozyuma dair gözlemlerini paylaştı. Ayrıca bu sayının Pasaj’ında Franco Moretti tarafından yönetilen Stanford Literary Lab’ın araştırmaları sonucunda hazırlanan ilk rapora yer verildi. Nefise Kahraman’ın Türkçeye çevirdiği “Literary Lab/ Quantitative Formalism: An Experiment (Edebiyat Laboratuvarı/ Sayısal Biçimcilik: Bir Deney)” başlıklı raporda, bilgisayarda oluşturulmuş algoritmaların edebî türleri “tanıma” ihtimali üzerine oldukça ilginç tespitler bulunuyor.

Bir seri hâlinde sürmekte olan “Türkiye’de Akademi” Konuşmaları’nın üçüncüsünde Özge Ata, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Aksu Bora ile günümüzde akademinin bağımsızlığı ve akademide kadın olarak varlık gösterme gibi meseleler üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Monograf, dördüncü sayısı için odak konusu olarak “Kuram ve Yöntem Tartışmaları” başlığını belirledi. Dergi, edebiyat metinlerini; tanım, tasnif, tahlil, eleştiri ve tarihsellik gibi farklı boyutlarıyla değerlendirmeye açan özgür ve özgün fikirlere dayalı metinleri en geç 1 Mayıs 2015 tarihine kadar info@monografjournal.com adresine bekliyor.

Monograf’ın üçüncü sayısını okumak için>>>

İletişim: info@monografjournal.com

Facebook:https://www.facebook.com/journalmonograf

Twitter: https://twitter.com/monografjournal

edebiyathaber.net (2 Şubat 2015)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r