Monograf yeni sayısında eşya meselesini merkeze alıyor

Mart 2, 2020

Monograf yeni sayısında eşya meselesini merkeze alıyor

Monograf dergisi 14. sayısında eşya meselesini merkeze alıyor.

Eşya, gündelik hayatta olduğu gibi kurmaca düzlemde de başat kurucu öğelerden olmasına rağmen yazın tarihinin belki de en çok gölgede kalan meselelerinden biri. Monograf, bu sayıyla eşya mefhumunu su yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

Monograf, aşağıdaki konu başlıkları etrafında, edebiyat ve eşya ilişkisine yönelik başka yaklaşımları da içeren özgün fikirlere dayalı makaleleri en geç 1 Haziran 2020 tarihine kadar [email protected] adresine bekliyor.

 • Eşyanın edebi metinlerdeki yazınsal/anlatısal rolü
 • Modernist edebiyatta eşya-birey ilişkisi
 • Eşyanın kültürel ve toplumsal anlamları
 • Bir medeniyet sembolü olarak eşya
 • Mekân kurucu olarak nesneler dünyası
 • Eşyanın poetikası ve politikasına bakmak
 • Eşya odağında edebi metinlere psikanalitik yaklaşımlar
 • Eşyanın cinsiyeti; edebi söylemde beden ve eşya üzerine okumalar
 • Karakterlerin ve anlatıcıların nesnelere duyduğu fetişistik ilgiler
 • Edebi metinlerde yer alan nesnelerin unutma/hatırlama biçimlerine etkisi
 • Doğa ve eşya ilişkisi, eşya imgelerine eko-eleştirel yaklaşımlar
 • İnsan sonrası çağda edebiyat ve eşya
 • Edebiyat müzeleri, yazar müze evleri
 • Yazarlar ve eşyaları

edebiyathaber.net (2 Mart 2020)

Yorum yapın