Melih Cevdet Anday Roman Yarışması başvuruları başladı

Temmuz 4, 2019

Melih Cevdet Anday Roman Yarışması başvuruları başladı

Melih Cevdet Anday Roman Yarışması başvuru koşulları açıklandı.

Deneme, tiyatro, roman ve şiir dallarında özgün eserlerin yaratıcısı Melih Cevdet Anday bu türlerde verilen ödüllerle de anılıyor. Her yıl ayrı dalda verilecek ödülün türü 2019 yılında “ROMAN” olarak belirlendi.

Milas Belediyesi tarafından bu yıl 14.’sü düzenlenecek  olan Melih Cevdet Anday anma günlerikapsamındaki yarışmaya  son katılım tarihi 31 Temmuz 2019. Kazanan yapıt sahibine ödülü 24 Ağustos 2019 tarihinde Ören’de düzenlenecek törende verilecek.

Seçici kurulunun Ataol Behramoğlu, Oğuz Demiralp, Sadık Aslankara, Asuman Kafaoğlu Büke ve Turgay Fişekci  isimlerinden oluştuğu yarışmada  yapıt sahibine 3.000,00-TL ödül verilecek. Yarışmaya katılmak isteyenlerin daha önce hiçbir yerde yarışmaya katılmamış  bir adet Roman kitabını  adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküleri ile beraber Milas Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü  Hisarbaşı Mahallesi Belediye Caddesi No:24/A  Milas- Muğla adresine  (6 adet olarak) göndermeleri gerekmekte.

Yarışmacılar yarışma şartnamesine www.milas.bel.tr adresinden ulaşabilecekler.

“MELİH CEVDET ANDAY ROMAN YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

I-      AMAÇ: Melih Cevdet Anday’ı yapıtları ile yaşatmak, yaşamının bir bölümünü geçirdiği Milas’ı tanıtmak.
II-     YARIŞMA ŞARTLARI:

A)      Roman dil, üslûp, anlatım, içerik ve estetik yönünden belli bir nitelikte yazılmış olmalıdır.

B)      Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile Milas Belediyesi çalışanları ve birinci derece yakınları katılamaz.

C)      Yarışmaya kişiler bir kitap ile kendileri doğrudan katılabilir ,yada yayınlanmış roman kitaplarını yayın evleri,üçüncü kişiler ,sanatçının ( yapıt sahibinin) onayı alınmak koşulu ile önerebilirler.

D)      Her yarışmacı  ödüle,1 Ocak-31Aralık 2018 tarihleri arası yayınlanmış bir kitap ile aday olabilir.

E)      Yarışmaya gönderilen Roman kitapları daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

F)      Romanlar yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde belirgin benzerlikler taşımamalıdır.

G)      Yarışmaya gönderilen yapıtlar (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) Şartname’nin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar.

İ) Seçici kurul, ödüle değer bir yapıt bulamazsa Milas  Belediyesi ödül vermeme hakkına sahiptir.

J)      Yarışmaya katılan yapıt sahipleri, bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

III-    SEÇİCİ KURUL:

A)      Seçici Kurul şu üyelerden oluşmaktadır:
1-      Ataol BEHRAMOĞLU
2-      Oğuz DEMİRALP
3-      Turgay FİŞEKÇİ
4-      Sadık ASLANKARA
5-      Asuman KAFAOĞLU BÜKE

B)      Değerlendirme ,seçici kurulun belirleyeceği yer, tarih ve saatte yapılır.

IV-     BAŞVURU VE ESERLERİN TESLİMİ:

A)      Yapıtlar,yapıt sahibinin kendisi  veya bir yakını aracılığı ile 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat17.00’a kadar,

•       Milas Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Hisarbaşı Mahallesi  Belediye Caddesi o:24/A  Milas/MUĞLA
Adresine kısa öz geçmişleri ile birlikte  (6 adet kopya kitap olarak)
posta veya kargo ile göndereceklerdir. Gecikmelerden sorumluluk kabul edilmeyecektir.

B)      Yarışmaya katılan  yapıtlar sonrasında iade edilmez.

V-ÖDÜLLER:

A)      Seçici Kurul, yapacağı değerlendirme sonucunda ödüle lâyık bulunduğu takdirde,

•       Kazanan yapıt sahibine 3.000,00 TL ödül verilecektir.

B)       Ödül töreni 24 Ağustos 2019 tarihinde Ören mahallesinde düzenlenecektir.

İrtibat Telefonu: : 0 2525121416 – dâhili: 112’dir

•       EK 1 – Eser Katılım Dilekçesi Örneği
EK-1

ESER KATILIM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

MİLAS BELEDİYESİ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ’NE
MİLAS

“Milas Belediyesi  Melih Cevdet Anday Roman Yarışması” na gönderdiğim…………………………… isimli kitap bütünüyle kendime aittir.
“Milas Belediyesi Melih Cevdet Anday Roman Yarışması” Şartnamesi’nde yer alan hükümleri aynen kabûl ve taahhüt ettiğimi arz ederim.

… /… / 2019

Eser Sahibinin Adı Soyadı

İmzası

Adresi :
Telefonu – Sabit : GSM :

edebiyathaber.net (4 Temmuz 2019)

Yorum yapın