“Marksizm, Oryantalizm, Kozmopolitanizm” yayımlandı

Ekim 25, 2019

“Marksizm, Oryantalizm, Kozmopolitanizm” yayımlandı

Gilbert Achcar’ın Marksizm, Oryantalizm, Kozmopolitanizm adlı kitabı, Engin Abat çevirisiyle Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Marksizm, Oryantalizm, Kozmopolitanizm, Gilbert Achcar’ın çağımızı ve bilhassa Ortadoğu coğrafyasını yakından ilgilendiren konuları Marksist bir perspektiften inceleyen son eserlerinden birisidir. Achcar, din olgusunun yeniden dünya gündemine oturmasını karşılaştırmalı bir din sosyolojisi içinde kalarak, Hıristiyan Kurtuluş Teolojisi ve İslami köktendincilik bağlamında ele alıyor. Tarihsel ve güncel okumaları harmanlayan bu değerlendirmede din olgusu özcü bir yaklaşıma ödün vermeden tartışılıyor.

Edward Said’in Oryantalizm’i bağlamında yazar, Said’deki Marx eleştirilerine karşı eleştirilerle cevap vererek Marksizmin –temel olarak da Marx’ın– radikal özcülük eleştirisini gözler önüne sermektedir. Achcar, Oryantalizm tartışmalarını hem kişiler (Francois Burgat, Oliver Carré, Oliver Roy) hem de tarihsel olaylar üzerinden okuyarak sadece bu alandaki dönüşümü değil, aynı zamanda entelektüelin dönüşümünü, sınırlarını, güç ilişkilerindeki konumlanmalarını da hesaba katmaktadır.

Yazar, kozmopolitanizme dair yaptığı analizde de, Marx’ın düşünsel gelişimindeki kopuşlara, gerilimlere odaklanarak konuya yaklaşmakta ve günümüzde devam eden bu sorunlara dair eleştirel bakış açıları sunmaktadır. Kozmopolitanizm denince ne anlaşılmaktadır? Enternasyonalizm ile kozmopolitanizm arasında nasıl bir ilişki vardır? En güncel sorunlarımızdan olan göçmenlik ve küreselleşme hakkında bu iki yaklaşım temel olarak ne söyler?

Türkiyeli okurların aşina olduğu Gilbert Achcar, bu eseriyle bir entelektüel titizlik örneği sunmaktadır…

edebiyathaber.net (25 Ekim 2019)

Yorum yapın