Masthead header

Kurşun Kalem Edebiyat Dergisi Öykü Yarışması

Kurşun Kalem Edebiyat Dergisi’nin düzenlediği Öykü Yarışması duyuruldu.

Yarışmanın Amacı

1. Edebiyatımıza yeni ve özgün yapıtlar kazandırmak,
2. Yeni yazarlara seslerini duyurma olanağı sağlamak.

Yarışmaya Katılım Şartları

1. Yarışma tüm yazarlara açıktır. 18 yaşın üzerinde olan, şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.
2. Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.
3. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

Yarışmaya Katılacak Yapıtların Nitelikleri

1.Yarışmaya gönderilen yapıtlar, hiçbir yerde yayımlanmamış, başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı bir sözleşmeye tabi olmamalıdır.
2. Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
a) Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda, Times New Roman yazı fontu, 12 (on iki ) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacak, sayfa numarası verilecektir.
b) Yapıt, 6 (altı) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak, ayrıca yapıt bir CD’ye de kaydedilecektir.

Yapıtların Teslimi

1. Yapıtın kopyalarında, zarfların üzerinde, yazarın kimliğine ilişkin rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır. Yazarın ismi yapıtın kopyalarında yer almayacaktır.
2. Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname, yapıtın ismi yazılı CD kaydı, yazarın kimlik kartı fotokopisi, kısa özgeçmişi ile birlikte üzerinde rumuzu ve yapıtın adı yazılı bir zarfa konarak, kapatılır.
3. Yapıt, çoğaltılmış ve dosyalanmış 6 (altı) kopya ve üzerinde rumuz yazılı kapalı zarfla birlikte
25 Temmuz 2013 ‘e kadar Kurşunkalem Ed. Dergisi, 1832 Sokak No:28/8 Karşıyaka-İzmir adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecek. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecek ve bu tarihten sonra gelecek yapıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.Yarışmaya gönderilen yapıtlar, iade edilmeyecektir. İnternet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.

Yapıtların Değerlendirilmesi

1. Seçici kurul, incelemelerini 30 Eylül 2013 tarihine kadar tamamlar.
2. Seçici kurul, ödüle değer yapıt bulamazsa, ödül verilmez.

Sonuçların Açıklanması ve Ödüller

Yarışma sonuçları basın yayın yoluyla ve www.neziheryayinlari.com’dan duyurulacaktır. Ödül, Ekim ayı içinde İEÜ’de düzenlenecek törenle sahibine verilecektir. Ödüle katılan yapıtlar arasından birinci seçilecek dosyaya 1.000 TL ödül verilecektir. Nezih-Er Yayınları’nca basılacak dosyanın yazarına ayrıca % 10 telif üzerinden kitap verilecektir. Seçici Kurul tarafından yayımlanmaya değer görülen dosyalara da % 10 telif üzerinden kitap verilerek, Nezih-Er Yayınları tarafından kitaplaştırılacaktır.

Seçici Kurul

Kemal Gündüzalp, Prof. Sevda Alankuş, Nevzat Süer Sezgin, Handan Gökçek, Mine Ömer

Yapıtların Yayımlanması

1- Ödül kazanan ve yayımlanmaya değer görülen yapıtların yayın hakkı 3 (üç) yıl süre ile Nezih-Er Yayınları’na devredilmiş olup eserin yayımlanması sırasında, taraflar arasında yayımcının ve yazarın hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir telif hakkı devri sözleşmesi imzalanacaktır.

edebiyathaber.net (2 Nisan 2013)

 • snszg - 13/06/2013 - 11:56

  Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi almak istedim:
  1-En çok 60 sayfa deniyor, bir kitap için az değil mi?
  2-Yoksa dereceye girenlerin hepsi ortak kitap olarak mı yayınlanacak?
  3-Dereceye girenlerin kitaplaştırılması için sınırlı bir süre var mı?
  4-Kitaplaştırılmaması halinde yazarın 3 yıllık yayın hakkını devretmesiyle karşılaştığı manevi ve maddi kayıplarını giderecek yayıncının yükümlülüğü yok mu?
  teşekkürlercevaplakapat

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r