Masthead header

“Kritik Kavşak: Parlamenter Sistem – Başkanlık Sistemi” yayımlandı

Kritik_Kavsak_Gorsel-1Cem Akaş‘ın derlediği “Kritik Kavşak: Parlamenter Sistem – Başkanlık Sistemi” adlı kitap Koç Üniversitesi Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Cem Akaş, “Kritik Kavşak” adlı kitabında parlamenter sistemle başkanlık sistemi arasında nasıl bir tercih yapılması gerektiğini; bu terimlerin nasıl tanımlanması gerektiğine ilişkin tartışmanın kuramsal, tarihsel ve normatif ihtiyaçlarını dikkate alarak ortaya çıkarıyor.

Kitap, siyasal sistemlerin kişiler üzerine değil, kurumsal tanımlar üzerine kurulması gerektiğini gösteren; demokrasinin kurumsallaşarak Türkiye’nin siyasal kültürünün bir parçası haline gelmesi için temsil mekanizmalarının yasama organı bağlamında daha doğru kurulması gerektiğini savunuyor.

Akaş kitabında, istikrar sağlamak için uygulanan sistem mühendisliğinin aksine istikrarsızlığa yol açabildiğini, gerçek istikrarınsa tüm güçlerin tek bir aktörde toplanmasıyla değil, adil ve özgürlükçü bir biçimde bölüştürülmesiyle sağlanabileceğini öne sürüyor.

Bu ciltte siyaset biliminin Türkiye’de ve dünyadaki en önemli, en yetenekli isimlerinden bazıları bir araya geliyor: Juan J. Linz, Donald L. Horowitz, Seymour M. Lipset, Arend Lijphart, Ergun Özbudun, Sabri Sayarı, Serap Yazıcı, Adam Szymanski, Üstün Ergüder, Ersin Kalaycıoğlu, Ayşen Candaş, Selim Erdem Aytaç ve Ali Çarkoğlu.

Cem Akaş, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden (Kimya Mühendisliği), yüksek lisans derecesini Columbia Üniversitesi New York’tan (Siyaset Bilimi), doktora derecesini de Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nden (Tarih) aldı.

edebiyathaber.net (30 Haziran 2015)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r