Masthead header

“Kitaba Dönüşmek: Yazınsal Kesişmeler” söyleşisi 2 Aralık’ta

robinsoncrusoe_2016“Kitaba Dönüşmek” serisinin onuncu programında, felsefeci Güçlü Ateşoğlu, yayıncı Mustafa Küpüşoğlu ve çevirmen Murat Erşen, kitap ve bilgi üretimi üzerine 2 Aralık saat 19.00’da SALT Galatada söyleşecek.

Güçlü Ateşoğlu, Mustafa Küpüşoğlu ve Murat Erşen’in söyleşisi, Ulus Baker tarafından “mikro sosyolojinin kurucusu” olarak nitelenen Gabriel de Tarde’ın “Bir kitap yani bilgi nasıl üretilir?” sorusu etrafında şekillenecek. Kitabın oluşum sürecinden yola çıkacak olan konuşmacılar, bilginin metaya dönüşmesini ve bu metanın yarattığı ilişkiselliği felsefe, dil, edebiyat ve yayın çerçevesinde tartışmaya açacak.

Güçlü Ateşoğlu MSGSÜ Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi. Spinoza ile Karşılaşmalar (2015), Çağdaş Felsefenin Macerası 1: Varoluşçuluk, Fenomenoloji, Ontoloji (2016) ve Alman İdealizmi II: Hegel (2013) gibi çok sayıda kitap ile Baykuş: Felsefe Yazıları Dergisi ve Ayrıntı Yayınları Felsefe Dizisi’nin editörlüğünü üstlendi.

Mustafa Küpüşoğlu çevirmen ve yayıncı, Alfa Yayınları’nın yayın yönetmeni, BFS ve Mitos Boyut yayınevlerinin kurucusu. Pinhan ve Kabalcı yayınevlerinde yayın yönetmenliği yaptı.

Murat Erşen felsefeci, çevirmen ve editör. Yıldız Teknik, Doğuş ve İstanbul üniversitelerinde misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi. MonoKL Edebiyat ve Yayınevi’nin kuruluşunda yer aldı. René Descartes, Baruch Spinoza, Alain Badiou, Jacques Lacan, Jean-Luc Nancy, Jacques Derrida ve Étienne Balibar gibi isimlerin, kırkın üzerinde kitabını Türkçeleştirdi.

edebiyathaber.net (29 Kasım 2016)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r