İşte, antik dönemden günümüze kadar beğeniyle okunan 5 etkili kitap!

Aralık 2, 2023

İşte, antik dönemden günümüze kadar beğeniyle okunan 5 etkili kitap!

listelist.com, Antik Çağ’dan günümüze kadar gelen ve kült birer eser olarak okunan/okutulan eserleri derledi: 

  1. Herodot – Herodot Tarihi

M.Ö. 484-425 yıllarında yaşadığı varsayılan Halikarnasoslu Herodot tarafından kaleme alınan eser, Herodot’un gezilerinde gördüğü yerler ve tanık olduğu olaylarla insanlar üzerine bir metindir. Ancak kitabın temel konusu, Pers İmparatorluğu ile Antik Yunan kent devletleri arasında yapılan Pers savaşlarını konu almaktadır.

  1. Homeros – İlyada ve Odysseia

Eserde Troia Savaşı anlatılmaktadır ve dönemin yaşayış, kültür, inanç ve savaşma teknikleri konusunda detaylı bilgiler vermektedir. Homeros tarafından yazılan kitap, ayrıca antik çağlardan günümüze kalan en eski Batı edebiyatı örneği olarak kabul edilmektedir.

  1. Thukydides – Pelopponnesos Savaşlar

Thukydides, kaleme aldığı eserde kendisinin de katıldığı Pelopponnesos Savaşları’nı anlatmaktadır. M.Ö 5. yy’da yaşayan tarihçi, anlattığı olayları kronolojik bir sıraya göre düzenleyerek tamamlamıştır.

  1. Strabon – Geographika

Strabon, M.Ö. 64-M.S. 19 yılları arasında yaşamış olan coğrafyacı, gezgin, filozof ve tarihçidir. Geographika kitabı toplamda 17 kitaptan oluşmaktadır ve Antik Dünya’yı anlatmaktadır. Ayrıca eserin 12. ve 14. kitapları Anadolu coğrafyasına aittir.

  1. Ksenophon – Anabasis

M.Ö. 430-355 yılları arasında yaşayan tarihçi, Sokrates’in öğrencisidir. Kitapta anlatılanlar Pers Kralı II. Artakserkses’in kardeşi Genç Kyros’un tahtı ele geçirme mücadelesini ve bunun için savaşan paralı askerlerin öyküsünü kapsamaktadır.

edebiyathaber.net

Yorum yapın