İşleyen Kurmaca’nın Temel Atölye dersleri 8 Ekim’de başlıyor

Eylül 23, 2022

İşleyen Kurmaca’nın Temel Atölye dersleri 8 Ekim’de başlıyor

Yazar Fadime Uslu ve edebiyat eleştirmeni Doğuş Sarpkaya’nın birlikte yürüttüğü İşleyen Kurmaca Temel Atölye derslerinin yeni dönemi 8 Ekim 2022’de başlayacak.

İşleyen Kurmaca Temel Atölye’de bir öyküyü, romanı, denemeyi, senaryoyu bir araya getiren öğeler ve kavramlar arasındaki dinamik ilişki irdelenecek. “İşleyen Kurmaca” temel atölye birinci kur konuları: Kurmacanın işleyişini sağlayan olay örgüsü, zaman, mekân, üslup, karakter, atmosfer, etki, dil ritmi olacak. 

İkinci ve üçüncü kurlarda ise hikâyenin yapısı-anlatım biçimi arasındaki ilişki, atmosfer, ritim, nesneler, semboller, temsillerle anlam örüntüsü oluşturma, anlatıcının konumu, anlatıcı türleri, bakış açısı, gizli, örtük, açık bilgi, etkinin derinleştirilmesi gibi konular üzerinde durulacak. 

Boccacio, Tahsin Yücel, Ernest Hemingway, Nezihe Meriç, Yılmaz Güney, Bilge Karasu, Tomris Uyar, Sait Faik, Zeyyat Selimoğlu, Virginia Woolf, Cesare Pavese, Ercan Kesal, Kate Chopin, Truman Capote, Orhan Kemal, Leyla Erbil, Henry Miller, Johnny Schemisin, Vladimir Nabokov, Anton Çehov, Behçet Çelik, Donald Bathelme, Edgar Allen Poe, Vüs’at O. Bener gibi edebiyatın usta isimlerinin öykülerinin çözümleneceği derslerde, okuma biçimlerinin yazma deneyimine etkisi tartışılacak.

Metin fikrinin oluşma aşamasından yazımının bitimine kadar geçen sürede karşılaşılan açmazlar, sorunlar ve çözüm yolları konusunda tartışmanın yürütüleceği dersler, metin çözümlemesi ve egzersizler ile ilerleyecek. Atölye süresince öykü yazma ödevleri de verilecektir. Yazılan öyküler Fadime Uslu ve Doğuş Sarpkaya tarafından değerlendirilecek. Yazar adaylarına doğrudan geri bildirim yapılarak, önerilerde bulunulacak.

Toplamda on iki hafta olan program dörder haftalık üç dönem boyunca sürecek. Her hafta iki saat ve Zoom uygulaması üzerinden yapılacak dersler Cumartesi günleri 11.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Kayıt ve detaylı bilgi için

WhatsApp: 0542 7879660

E-posta: [email protected]

https://www.isleyenkurmaca.com/temel-atolye/

İşleyen Kurmaca Temel Atölye 1. Aşama Ders Programı

1. Ders:

Kurmaca Nedir?

Kurmaca Türleri

Türlerin Birbiriyle İlişkisi ve Farklılıkları

Hikayeler nasıl ortaya çıkar ya da yazarlar bu fikirleri nereden buluyorlar?

2. Ders

Kurmaca nasıl işler?

Kurmacanın Temel öğeleri nelerdir?

Kurmacanın temel kavramları nelerdir?

Dil

Hikaye / Olay örgüsü

Üslup

Karakter

3. Ders

Temel öğeler ve kavramlar

Mekân

Zaman

Atmosfer

Teknik – bakış açısı

4. Ders

Anlatıcının konumu

Etki

Etki ile temel öğeler ve kavramlar arasındaki dinamik ilişki

İlk kurun değerlendirmesi

edebiyathaber.net (23 Eylül 2022)

Yorum yapın