İşleyen Kurmaca Temel Atölye 26 Mart’ta başlıyor

Mart 21, 2022

İşleyen Kurmaca Temel Atölye 26 Mart’ta başlıyor

Fadime Uslu ve Doğuş Sarpkaya ile İşleyen Kurmaca Temel Atölye 26 Mart-16 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor.

İşleyen Kurmaca Temel Atölye’de genel olarak bir öyküyü, romanı, denemeyi, senaryoyu bir araya getiren öğeler ve kavramlar arasındaki dinamik ilişki irdelenecek. Kurmaca yazan, üstüne düşünen, okuma deneyimini çoğullaştırmak isteyen herkesin katılabileceği derslerde hikâyenin yapısı-anlatım biçimi arasındaki ilişki, atmosfer, ritim, anlam örüntüsü oluşturma, anlatıcının konumu, anlatıcı türleri, bakış açısı, ayrıntının etkin kullanımı, etkinin derinleştirilmesi gibi konular üzerinde durulacak.

Sait Faik, Bilge Karasu, Tomris Uyar, Virginia Woolf, Kate Chopin, Truman Capote, Leyla Erbil, Henry Miller, Vladimir Nabokov, Behçet Çelik, Donald Bathelme, Edgar Allen Poe, Vüs’at O. Bener gibi edebiyatın usta isimlerinin öykülerinin çözümleneceği derslerde, okuma biçimlerimizin yazma deneyimimize etkisi tartışılacak.

Metin fikrinin oluşma aşamasından yazımının bitimine kadar geçen sürede karşılaşılan açmazlar, sorunlar ve çözüm yolları konusunda tartışmanın yürütüleceği dersler, metin çözümlemesi ve egzersizler ile ilerleyecek. Atölye süresince öykü yazma ödevleri de verilecektir. Yazılan öyküler Fadime Uslu ve Doğuş Sarpkaya tarafından değerlendirilecek. Yazar adaylarına doğrudan geri bildirim yapılarak, önerilerde bulunulacak.

Dört hafta, her hafta iki saat ve zoom uygulaması üzerinden yapılacak dersler, cumartesi günleri 11.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Dördüncü haftanın sonunda da genel bir tekrarı içeren telafi dersi yapılacak. 

Kayıt ve detaylı bilgi için WhatsApp: 0542 7879660.

E-posta: [email protected]

İşleyen Kurmaca Temel Atölye Ders Programı

  1. HAFTA   

Kurmacayı Harekete Geçirmek

Türlerin Doğasındaki Ortak Özellikler / Türleri Farklılaştıran Etkenler

Zaman/Mekân, Atmosfer, Karakterin Hikâyedeki Etkiyle Mesafesi

Kurmacada Zaman Mekân Dekor

Maddi ayrıntıların doğası: Nesneler, semboller

Nesneler, semboller, temsillerle anlam örüntüsü oluşturma

İşlenecek Metinler: Kuzgun/ Edgar Allan Poe (Yazarın Kuramı, İletişim)

         Kış Akşamı, Maşa, Sandalye / Sait Faik Abasıyanık (Mahalle Kahvesi, YKY) 

         İmgeler ve Simgeler / Vladimir Nabokov,

         Matmazel Claude  Henry Miller,

  1. HAFTA

Kurmacanın Matematik Doğası

Kurgu Nedir?

Kurgu Türleri

Hikâyenin Yapısı ile Kurgu Türü Arasındaki İlişki

Çatışma, Diyalog, Monolog

İşlenecek Metinler: Bir Ortaçağ Abdalı / Bilge Karasu (Göçmüş Kediler Bahçesi, Metis)

         Julio Cortazar / Möbius Şeridi (Kendime Anlattığım Hikâyeler Bütün Öyküleri 3, Can)

         Düğün Birahanesi/ Behçet Çelik (Düğün Birahanesi, Can)

  1. HAFTA

Bakış ve Mesafe

Anlatıcının Bakış Açısı

Anlatılan Kişilerin Bakış Açısı

Kurmaca metinlerde gizli, açık, örtük bilgi

Hikâyede kırılma anı /aydınlanma anları

Bilgilerin işlenmesi

İşlenecek Metinler: Dikkat Kırılacak Eşya/ Tomris Uyar (Yürekte Bukağı, YKY)

         Havva/ Vüs’at O. Bener (Dost/Yaşamasız YKY)

         Truman Capote, Gece Ağacı

         Donald Barthelme, Enayi

  1. HAFTA

Kurmaca metinleri hangi kriterlerle değerlendiririz?

Kendi eserimizi nasıl değerlendirebiliriz?

Başkasının metnini değerlendirirken neye dikkat ederiz.

Kendi metninin editörü olmak

Kurmacada İnce İşçilik

Yazdığımız öykü ile vedalaşmak

İşlenecek Metinler: Doğuş Sarpkaya / Kendini Zevzekleştiren Dünyanın Edebiyatı

        Fadime Uslu / Konuşmak Hayattır Oysa

          Virginia Woolf / Perili Ev

        Kate Chopin / Altmış Dakikanın Öyküsü

        Leyla Erbil / Öyküsüz 

edebiyathaber.net (21 Mart 2022)

Yorum yapın