II. Abdülhamid’in ceberrut istibdatının devrilmesinin ardından yazılan özgürlükçü bir roman

Aralık 16, 2021

II. Abdülhamid’in ceberrut istibdatının devrilmesinin ardından yazılan özgürlükçü bir roman

Safvet Nezihi’nin “Müsebbib” adlı romanı Oğlak Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Müsebbib, II. Abdülhamid istibdatına karşı ilk kıpırdanışlardan biri olan Ali Suavi Vakası ve Jön Türk muhalefeti çevresinde Zülfikar Efendi ailesinin uğradığı yıkımı anlatan bir romandır. Balkanlarda kaybedilen toprakların yol açtığı göçler ve sefaletin üstünde yükselen II. Abdülhamid’in ceberrut istibdatının devrilmesinin hemen ardından yazılan bir özgürlük çığlığı…

“Ne kadar hamiyetli vicdanlı adam varsa birer birer zindanlarda, sürgünlerde mahvedildi. Artık hiç kimse ağız açamaz, söz söyleyemez oldu. Beş-on zalim yaktıkları evlerle, yıktıkları ocaklarla saraylar yaptırıyorlar, gelirler kuruyorlar. Fakat… fakat ötede millet mahvoluyor. Memleketin serveti bitiyor, mali itibarı düşüyor, ahalisi perişan oluyor… Nasıl söyleyeyim bilmem, kısaca çöküşe yaklaşıyor. (…) Birkaç müstebit zalimin elinde koca millet âdeta oyuncak. Onları kırıp geçiriyorlar. Soyup soğana çeviriyorlar. Fakat kimin ne haddine! Memlekette kanun, adalet, insaf yok de de gör. Katiller gibi Taşkışla’larda, zaptiye hapishanelerinde seni senelerce inletirler. O derece ki insanı dünyaya geldiğine, Osmanlı doğduğuna pişman ederler.”

Tamer Erdoğan’ın özgün metinden hazırladığı sadeleştirilmiş baskısıyla Müsebbib Oğlak Yayınları’nda…

Yazar hakkında

Asıl Adı Ömer Lütfi olan Safvet Nezihi Galatasaray Lisesi’nde okudu. Eğitimini tamamlayamadan babasının mesleği olan kuyumculuğu Kapalı Çarşı’daki dükkânlarında sürdürdü, ancak edebiyata meraklıydı. Bir yandan kuyumculuk yaparken bir yandan da İkdam, Malumat gibi gazetelerde ve Servet-i Fünun ve II. Meşrutiyet’ten sonra Resimli Kitap dergisinde yazıları yayımlandı. Özellikle büyük kitlelerin severek okuduğu yazarların tefrikalarının yayımlandığı İkdam gazetesinde tefrika edilen, sonra kitap olarak basılan Zavallı Necdet adlı romanıyla 27 yaşında (1898) büyük bir şöhrete kavuştu ve namı “Zavallı Necdet’in muharriri” oldu.

Bu en ünlü eserini takiben yine İkdam’da tefrika edildikten sonra kitap olarak basılan Teehhül Âleminde (1899) ve önce Malumat gazetesinde tefrika edilip bilahare kitap olarak yayımlanan Kadın Kalbi (1901), Kumar Beliyyesi (1902) ve Hemzâd (1903) adlı romanları vardır. 1909’da Musavver Devr-i Cedit dergisinde tefrika edilen Bir İzdivacın Tarihi adlı romanı dergi kapanınca yarım kaldı. Aynı yıl Resimli Roman dergisinde Kadınlar Arasında adlı bir novella’sı yayımlandı. Son eseri 1910’da yayımlanan Müsebbib oldu. Bu son yapıtından sonra ölünceye kadar 29 yıl yeni bir eser vermedi.

edebiyathaber.net (16 Aralık 2021)

Yorum yapın