“Homo Ludens” yeni çevirisiyle raflarda

Mart 2, 2023

“Homo Ludens” yeni çevirisiyle raflarda

Johan Huizinga’nın Homo Ludens adlı kitabının yeni baskısı, Aslı Önal çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Johan Huizinga’nın Homo Ludens kitabı Aslı Önal’ın çevirisiyle yeni baskısını yaptı. Ayrıntı Yayınları’nın İnceleme dizisinden çıkan kitap, Kültürün Oyun Unsuru Üzerine Bir İnceleme alt başlığıyla okura hitap ediyor.

Aslı Önal, yine yayınevinden çıkan Edward Said – Seçme Eserler’i, Ya Farstan Sonra, Radikal Kurban, Lenin gibi kitapların çevirisini yaptı.

Hollanda’nın en önemli tarihçileri arasında gösterilen Johan Huizinga, Homo Ludens’i 1938’de kaleme alırken oyun kavramı üzerine yazılmış en kapsamlı ve zihin açıcı metinlerinden biri olma özelliğinden habersizdi. Kitabın temel önermesi, insan medeniyetinin oyun içinde ve oyun olarak ortaya çıktığı, bir başka deyişle savaştan hukuka, felsefeden sanata, dilden şiire, mitten dine her türlü insan faaliyetinin temelinde oyunun yattığıdır.

Homo Ludens’in, yani “oyun oynayan insan”ın medeniyete yaptığı sayısız katkının izini Platon’dan başlayıp ortaçağ, Rönesans ve modern çağ boyunca süren yazarın sunduğu zengin teorik arka plan, spordan dile, kıyafetten siyasete, destanlardan ticarete birçok farklı alandan ilgi çekici örnekle somutlaşır.

Huizinga’ya göre, yaşadığımız dönemde medeniyetin karşı karşıya olduğu yozlaşma yahut çöküşün en önemli sebeplerinden biri, insanların başlangıçta sahip oldukları o kirlenmemiş “oyuncu” ruhu yitirmiş, ideal oyunun tanımlayıcı nitelikteki “soylu” ilkelerinden uzaklaşmış olmalarıdır.

Dolayısıyla insanlığın kurtuluşu, oyunun o özgürleştirici, çıkar gözetmeyen orijinal ruhuna bir kez daha kucak açmaktan geçiyor olabilir.

edebiyathaber.net (2 Mart 2023)

Yorum yapın