Masthead header

Halk oyunları “geleneğinin” icadı bu kitapta

UlusunDansi-merveBerna Kurt’un ‘Ulus’un Dansı / ‘Türk Halk Oyunları’ Geleneğinin İcadı adlı kitabı Pan Yayıncılık etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

‘Ulus’un Dansı, ‘Türk halk oyunları’ geleneğine tarihsel, siyasal ve estetik perspektiflerden bakan bir kitap. Halkevleri’nde yürütülen sahneleme alışmalarından günümüze, bu geleneğin icat edilme sürecini inceliyor. Moiseyev ve Riverdance dans topluluklarının oluşturdukları küresel modelleri, folklor dergilerine yansıyan otantiklik tartışmalarını, farklı sahneleme politikalarını, yarışma kriterlerinin ‘sahne düzeni’ni tartışıyor. 1980’li yıllarda sahnede yaşanan ‘kimlik patlaması’, melez dans estetiği, ‘sıradan milliyetçi’ yaklaşımlar gibi konulara değinirken, bugünün sahne estetiğini anlamlandırmaya da katkıda bulunuyor. Dans, siyaset ve tarih gibi alanların kesişim noktalarında gezinen bu çalışma, bizi gözümüzün alıştığı temsil biçimlerine ‘yeniden bakmaya’ çağırıyor.

Berna Kurt

Galatasaray Lisesi’ni ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. “Dansçı Erkeğe Yönelik Önyargılı Bakışın Sinop Köçekleri Örneği Üzerinden İncelenmesi” başlıklı teziyle İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Doktora Programı’nda “Türkiye’de Halk Danslarını Sahneleme Politikaları: Söylemler ve Estetik Yaklaşımlar” başlıklı doktora tezini sundu. Çeşitli üniversitelerde kuramsal ve uygulamalı dans dersleri ile Yakın Türkiye tarihi dersleri verdi.

Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü’nde (BÜFK) icracılık, dans çalıştırıcılığı, koreografi, araştırma ve çeviri çalışmaları yürüttü. Mezuniyet sonrasında BÜFK’ün sanat danışmanlığını üstlendi ve çalışmalarına Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’nda (BGST) devam etti. Çeşitli kurumlarda dans çalıştırıcılığı yaptı, atölyeler düzenledi.

Feminizm, siyaset bilimi ve yakın Türkiye tarihi konulu kitap çevirileri yaptı. Dergi ve gazetelerde dans yazıları ve çevirileri yayımlandı. Bildiri, söyleşi, haber, eleştiri, çeviri vb. formatlardaki dans yazılarını http://dansyazilari.blogspot.com.tr/ adresinde topladı. Dans Tarihini Yeniden Düşünmek kitabının redaktörlüğünü ve editörlüğünü üstlendi.

Halen İstanbul Aydın Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Yönetimi Bölümü öğretim üyesi. Dansı toplumsal cinsiyet, etnisite vb. eksenlerinde tartışan atölyeler gerçekleştiriyor. Dans tarihi, etnokoreoloji, performans çalışmaları vd. alanlarda çalışma yürütüyor.

edebiyathaber.net (28 Şubat 2017)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r