Günün önerisi: “Diyalektik Eleştiri Projesi”

Mart 23, 2023

Günün önerisi: “Diyalektik Eleştiri Projesi”

Robert T. Tally Jr. imzalı “Diyalektik Eleştiri Projesi”, Emel Aras çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Ünlü düşünür Jameson’ı anlatan bu kapsamlı kitabı öneriyoruz.

Tanıtım bülteninden

Marksist teoriye getirdiği farklı yaklaşım üzerinden 20. ve 21. yüzyıl edebi eleştiri yöntemlerine damga vuran Jameson’ın edebiyat, felsefe, kültür, ekonomi ve politika ekseninde ortaya koyduğu görüşler bugünün dünyasına ilişkin kapsamlı bir manzara sunar.

Fredric Jameson’ın 1961 yılında kaleme aldığı Sartre: Bir Üslubun Kökenleri’nden 2014 yılında yaptığı çalışmalara dek geniş bir alanı kapsayarak bütüncül bir yaklaşım sunan bu eser, Jameson’ın tüm eserleri üzerinden kurguladığı “diyalektik eleştiri projesi”ne odaklanır. Bu proje başta Marx ve Hegel olmak üzere, Jameson üzerindeki Sartre, Lukács, Benjamin, Bloch, Adorno ve Marcuse’un etkilerini ortaya koyarken, Jameson’ın çoklu düşünme biçiminin birçok farklı düşünce birlikteliğini mümkün kılmak adına artzamanlılığı nasıl kırdığını da gözler önüne serer. 

Robert T. Tally Jr., “mentör”ü olarak gördüğü hocası Jameson üzerine yazdığı bu kitapla Jameson’ın düşüncelerine ayrıntılı bir biçimde yer verirken onun hakkındaki eleştirilere de yanıt verme imkânı bulur.

Yazar hakkında

Texas State Üniversitesi’nde İngilizce profesörü olan Robert T. Tally Jr.’ın çalışma alanları özellikle Amerikan edebiyatı ve karşılaştırmalı edebiyat alanında mekân, anlatı ve temsil arasındaki ilişkilere odaklanır. Edebiyat alanında yüksek lisansını, kültürel ve eleştirel çalışmalar alanında doktorasını tamamlayan Tally, Duke Üniversitesi’nde felsefe eğitimi görmüş, aynı zamanda da Duke Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden “hukuk doktoru” ünvanını almıştır. Özellikle son dönemde kuramsallaştırılmaya çalışılan jeoeleştiri, edebi coğrafya ve mekânsal beşeri bilimler alanlarına katkı sunan Tally, eleştirel teoride mekânın rolünü ön plana çıkarır. Mekân, ütopya ve edebi eleştiri ekseninde bir dizi çalışma yapan yazarın Hermann Melville, Edgar Allen Poe, Kurt Vonnegut ve lisans döneminde öğrencisi olduğu Fredric Jameson üzerine de müstakil eserleri bulunmaktadır. Edebiyat, mekân ve temsil ilişkileri ile alakalı birçok çalışması bulunan Tally, National Endowment for the Humanities (NEH) Distinguished Teaching Professorship ünvanına da sahiptir. 

BAŞLICA ESERLERİ: 

Melville, Mapping and Globalization: Literary Cartography in the American Baroque Writer. London: Continuum, 2009.

Kurt Vonnegut and the American Novel: A Postmodern Iconography. London: Continuum, 2011.

Utopia in the Age of Globalization: Space, Representation, and the World System. New York: Palgrave Macmillan, 2013.

Mekânsallık, Çev. Emel Aras, Ankara: Hece Yayınları, 2019.

Poe and the Subversion of American Literature: Satire, Fantasy, Critique. New York: Bloomsbury, 2014.

Fredric Jameson: The Project of Dialectical Criticism. London: Pluto Press, 2014.

Topophrenia: Place, Narrative, and the Spatial Imagination. Bloomington: Indiana University Press, 2019.

edebiyathaber.net (23 Mart 2023)

Yorum yapın