“Güçlü Toplumlar ve Zayıf Devletler” raflarda

Kasım 5, 2021

“Güçlü Toplumlar ve Zayıf Devletler” raflarda

Joel S. Migdal’ın “Güçlü Toplumlar ve Zayıf Devletler” adlı kitabı, Onur İşci çevirisiyle VakıfBank Kültür Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

“Güçlü Toplumlar Zayıf Devletler” isimli eserde, Amerikalı siyaset bilimci Joel S. Migdal, Üçüncü Dünya ülkelerindeki devlet-toplum ilişkilerini anlamak için bir dizi model ve teori sunuyor.

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), Joel S. Migdal’ın “Güçlü Toplumlar Zayıf Devletler” isimli kitabını Türkçe olarak ilk kez okurla buluşturuyor. Kitap, neden bazı devletlerin liderlerinin vizyonlarını gerçekleştirmede daha çok, bazılarının ise daha az başarılı olduğu sorusuna yanıt arıyor. Üçüncü Dünya’da devletin rolüne daha önce bakılmamış bir perspektiften bakan yazar, toplum yapısının devlet kapasitelerini nasıl etkilediğini inceliyor. 

5 örnek vaka 

Kitabında her biri farklı alanlarda hem yüksek hem de düşük devlet kapasitelerinin dikkate değer örneklerini inceleyen Joel S. Migdal, liderlerin yönettikleri toplumdaki bireylerin arzu ettikleri şekilde davranmalarını sağlamak için devlet kuruluşlarını nasıl kullandıklarını gözler önüne seriyor. Devletlerin kapasitelerine ve eksikliklerine odaklandığını ifade eden yazar, “Devletler yönetmeye çalıştıkları insanların yaşamında gerçekten fark yaratırlar mı? Şüphesiz evet. En yeni devletlere sahip toplumların en uzak köşelerinde bile devletin personeli, kuruluşları ve kaynakları siyasal ve toplumsal manzaraları yeniden şekillendirmiştir. Toplumun bu hatları az ya da çok devlet liderlerinin öngördüğü gibi yeniden çizildi.” diyor.

Güçlü bir devlet yaratmanın şartları neler? 

Üçüncü Dünya ülkelerindeki devlet-toplum ilişkilerini anlamak için bir kaynak olan kitabın birinci kısmı Üçüncü Dünya’yı oluşturan farklı ve karmaşık toplumları analiz etmeye yönelik bir yaklaşım ortaya koyuyor. İkinci kısım, gerek toplumsal kontrolün sağlanması gerekse dağılmasına yol açan nedenleri gözler önüne sermek amacıyla tarihin kritik bir dönemini derinlemesine inceliyor. Üçüncü kısımdaki analiz ise, devlet kapasitelerinin büyümesini engelleyen ve gelişen toplumsal kalıpların neden son nesilde tersine çevrilemediğini odağına alıyor.

“Bazı ülkelerin sömürge olmaktan çıkışı ve bağımsızlık deneyimleri özellikle göze çarptı ve bu ülkeler Üçüncü Dünya olarak bilinen şey boyunca uzandılar. Hindistan’daki sivil itaatsizliğin azimli başarısı, 1948’de Altın Sahili’ndeki karışıklıklar, Fransızların Vietnam’daki Dien Bien Phu’daki rezalet yenilgisi, Cemal Abdülnasır’ın sürpriz bir şekilde Süveyş Kanalı’nı millîleştirmesi ve devrimci Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (FLN) Fransa’nın son imparatorluk uzantısı olan Cezayir’deki savaşı, hepsinin geniş yankıları oldu.” diyen Joel S. Migdal, devletin kapasitelerinin nasıl anlaşılacağına ve bunların nasıl geliştirileceğine dair reçeteler sunuyor. 

Joel S. Migdal kimdir? 

Washington Üniversitesi’nde Uluslararası Çalışmalar profesörüdür. Karşılaştırmalı siyaset alanında uzmanlaşmış olan Migdal’ın çalışmalarından bazıları şunlardır: Rules and Rights in the Middle East: Democracy, Law and Society, State Power and Social  Forces: Domination and Transformation in the Third World, Studying the Politics of Development and Change: The State of the Art ve Palestinian Society and Politics.

edebiyathaber.net (5 Kasım 2021)

Yorum yapın